Porfirinler

PORFİRİNLER: Dört tane pirol halkasının metilen köprüleriyle birleşerek oluşturdukları halkalı yapılardır. Örneğin hemoglobin yapısında yer alan demir iyonu ile birleşmiş porfirin  hem, ve klorofilin yapısında yer alan magnezyum iyonu içeren porfirinler gibi.Doğada proteinlerle birleşerek, önemli biyolojik süreçlerde yer alan metalloporfirinlerden bazıla­rı şunlardır: A] Hemoglobinler: “GIobin”e bağlan­mış demirli porfirindir. Kandaki oksijen taşınma­sını sağlayan yapılardır. B) Myoglobinler: Omur­galı ve omurgasız canlıların kas hücrelerinde olu­şan solunum pigmentleridir. Myoglobin, hemoglo­binin bir alt ünitesine benzer yapılı moleküldür. G) Sitokromlar: Oksitlenmeredüklenme reaksi­yonlarında elektron taşıyıcı bileşiklerdir. D] Kata-lazlar: Demir içeren porfirinli enzimlerdir. Fiz­yolojik koşullar altmda, yetişkin insanda bir saat­te 100-200 milyon eritrosit parçalanır. Bu duruma göre 70 kg’lık normal bir insanda günde yaklaşık 6 gram hemoglobin ortaya çıkar. Hemoglobin molekülü parçalandığında protein bölümü ya bütün olarak globin biçiminde ya da aminoasit-lerine ayrılarak yeniden kullanıma gider. “Hem” molekülündeki demir de depo havuzlara gider. “Hem” molekülünün demirsiz porfirin bölümü de karaciğer, dalak ve kemik iliği hücreleri tarafından parçalanırlar. Sonuçta biluribin olu­şur. Bihıribin de karaciğerde daha ileri düzeyde metabolizmaya uğrar. Biluribinler aktif taşınma mekanizmasıyla safraya da taşınırlar. Burada safra pigmentlerinin oluşumuna katılırlar. Biluri-binlerin bir bölümü de bağırsak florasında urobilinojenlere dönüşürler.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yandex.Metrica