OTOSKLEROZ

OTOSKLEROZ
Otoskleroz genellikle çok sessiz başlar. Çoğu kez bebeklik çağında baş­lamasına karşın ilk belirtileri daha geç yaşlara değin ortaya çıkmaz; çocuk an­cak ergenlik çağında, örneğin bir soğuk i algınlığından sonra kulaklarından biri-| nin daha az işittiğini fark eder. Aym za-I manda kulakta rahatsız edici uğultular­dan da yakınır. Otoskleroz kadınlarda daha sık görülür.
tşitme kaybı gittikçe ağırlaşır ve öbür kulakta da ortaya çıkar. Hastaların çoğu ancak sağırlaşmanın belirgin hale geldiği bu noktada uzman hekime baş­vurur.
Otoskopla yapılan kulak muayene­sinde genellikle anormal bir bulgu sap-tanamaz. Kulak zan sağlamdır; ortaku­lak boşluğunda olağandışı salgı biriki­mi yoktur. Buna karşılık işitme ölçümü (odyometri ve timpanometri) sonuçları ortakulağı ilgilendiren iletim tipi bir bozukîuğu ortaya koyar. Bazen zar üzerin­de bölgesel bir pembeleşme alanı göz­lenir ve bu durum klinik bulgularla bir­likte değerlendirildiğinde güçlü bir otoskleroz kuşkusu uyandırır.
Otoskleroz birbirini izleyen durakla­ma ve ağırlaşma dönemleriyle ilerler. Kadınlarda ağırlaşma dönemleri âdet çevrimine ve özellikle gebelik, doğum ve emzirme dönemlerine rastlar. Bu ne­denle ilerleyici otosklerozu olan kadın­ların gebe kalmaması Önerilir.
Hastalık ilerledikçe sağırlığa yol açan bozukluğun tipi değişir. Başlan­gıçta iletim bozukluğuna bağlı olarak pes tonlar daha az işiîilirken daha sonra sinirsel tip sağırlığa bağlı olarak tiz ses­ler de az işitilir. Bu nedenle işitme öl­çümünde her iki tip (karma) sağırlığı da gösteren odyometrik eğri elde edilir.
NEDENLERİ
Otosklerozun genel kabul gören nedeni ıçkulakta yetersiz beslenmeye bağlı ge­lişim bozukluğudur (distrofl). Kan do-laşımıyla iyi beslenemeyen içkulağm kemikdokusunda anormal bir gelişme görülür. İçkulakta kulak salyangozu, yanın daire kanalcıkları gibi çok duyar­lı yapılar bulunur. Bunlar oval pencere ve yuvarlak pencere aracılığıyla ortaku­lağa bağlanır.
Otoksklerozda içkulağın kemikdo-kusu düzensiz ve aşırı gelişme göstere­rek özellikle oval pencerenin kenarları­nı çevirir. Üzengi kemiği oval pencere­ye yapışır ve normal koşullarda oval pencerenin boşluğunda titreşen bu ke­mik hareketsiz kalır. Böylece titreşimle­ri kulak zarından içkulak sıvılarına ile­ten kulak kemikçiklerinin işlevi aksar ve işitme kaybı ortaya çıkar.
Otosklerozda üzengi kemiğinin oval pencereye yapışık olduğu bilinmekle birlikte hastalığın temelindeki kemik distrofisinin nedeni tam bilinmemekte­dir. Bu konudaki değişik kuramların hiçbiri tam geçerli değildir. Otosklero-zun bazı ailelerde sık görülmesi, yapı­sal ve kalıtsal etkenlerin ağırlık taşıdı­ğını düşündürürse de eldeki veriler ke­sin değildir.
Otosklerozun kadın cinsel yaşamı­nın evreleriyle sıkı bağlantısı hormonal bir hastalık olabileceğini düşündür­müş, ama bu durum da kanıtlanmamış­tır. Benzer biçimde hastalarda vitamin eksikliği de görülmemiştir. Otoskleroz anormal bir kemikleşme süreci oldu­ğundan, hormon ve vitaminlerin etkisi­ni vurgulayan kuram geçerli olabilir, ama bu maddelerin nasıl etki gösterdi­ği açıklanmış değildir.
Kemikleşme sürecinin incelenmesi otosklerozun nedenleri olarak kalsiyum ve fosfor metabolizmasındaki bozukluk­ların gösterilmesine yol açmıştır. Oysa otoskleroz günümüzde daha çok destek-doku ve bağdoku hastalıkları grubunda değerlendirilmektedir.
TEDAVİ
Otosklerozun tedavisi karmaşıktır ve her olgu ayrı değerlendirilir. Hastalığa karşı bir korunma önlemi yoktur; has­talık ortaya çıktıktan sonra dikkatle iz­lenmesi gerekir. İşitme kaybı çok ağır olmadıkça tedavi edilebilir, ama cerrahi girişim dışındaki tedavi sonuçları1 yetersizdir. Cerrahi girişimin hasta erişkin yaşa ulaştıktan sonra, tam sa­ğırlık ortaya çıkmadan ve hastalığın I durakladığı bir sırada yapılması gere-1 kir. Uzun dönemli sonucu açısından] başka güvenilir yol yoktur.
Otosklerozun cerrahi tedavisinde 1 çeşitli yöntemler denenmiştir. Günü­müzde daha çok üzengi kemiğinin hare­ketli duruma getirilmesi ya da çıkarıl- j ması gibi teknikler kullanılmaktadır. Ayrıca antibiyotik tedavisiyle içkulakta tehlikeli iltihapların gelişmesi önlene-bilmekte ve ortakulak yapılarının ayrın­tılı olarak görülmesini sağlayan çiftgöz-mercekli (binoküler) kulak mikrosko-punun kullanılmasıyla mikrocerrahi tekniklerinde başarı sağlanmaktadır.
Cerrahı girişime olanak vermeyen durumlarda işitme protezi yarar sağla­yabilir. Bu tür aletler “Tedavi Önerile­ri” cildinde “İşitme Protezleri” bölü­münde ele alınmıştır. Bu alandaki tek­nolojik gelişmeler sayesinde işitme iş­levi artık hiç değilse bir ölçüde düzel­tilebilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. sedef dedi ki:

  merhabalar..bilge hanıma bir sorum olacak..otoskleroz hastalığından ne kadar zaman sonrasında siz bu ameliyatı oldunuz?otoskleroz hastalığı tanısı konulurken hangi testlerden yararlanıldı?

 2. Bilge Vural dedi ki:

  Ben Otoskleroz hastasıyım.Bir kaç ay öncede stapedektomi operasyonu geçirdim.Operasyon çok başarılı geçti ve artık ciddi boyutta olan işitme kaybımdan kurtuldum.Yüzde 1 kadar da olsa tamamen ve kalıcı işitme kaybı riski mevcuttur bu amelyatta ama bu kadar risk zaten her ameliyatta oluyor.Sıkıntılı ve zor bir durum duyamamak.Ben bu hastalığı ve operasyonunu geçirmiş birisi olarak ameliyat olup kurtulmanızı öneririm.Zaten ağrılı veya kanamalı bir operasyonda değil sadece bikaç gün baş dönmesi olur. 10 güne kadarda normal hayatınıza dönersiniz.Tekrar sağlıklı biçimde duyuyor olmamı önce Allah’a, sonrada Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin kaliteli, mükemmel KBB’ci doktorlarına borçluyum.Malum damdan düşenin halinden damdan düşen anlarmış.Bu yüzden yaşadıklarımı paylaşmak istedim.Tüm hastalara acil şifalar dilerim…

 3. İlhami TEKİN dedi ki:

  Otoskleroz’un ne olduğunu bu site sayesinde öğrendim ve anladım.
  Bana kulakta kemik büyümesi denince biraz yadırgadım ve araştırmaya
  başladım.Yazınızdan bilgi sahibi oldum ve sizlere hem teşekkür hemde bir soruma cevap rica ediyorum.Anladığım kadarıyla bu rahat-
  lık fazla ilerlemese bile ilaçla tedavi olmuyor.Cerrahi müdahele
  şart gibi.
  Başarılarınızın devamı temennisiyle.
  Saygılarımla
  İlhami TEKİN

Yorum Yaz

Yandex.Metrica