MİNERALLER

MİNERALLER: İnsan vücudunda bulunan çok sayıdaki elementlerden ancak pek azının göz­lenebilir biyokimyasal ya da fizyolojik fonksiyon­ları vardır. Bu elementleri 5 ana gruba ayırabili­riz. Birinci grupta karbon, hidrojen, oksijen, azot ve kükürt gibi vücut moleküllerinin temel bileşen­leri yer alırlar. İkinci grupsa beslenme açısından önem taşıyan mineraller-kalsiyum, fosfor, mag­nezyum, sodyum, potasyum ve klorür-den oluşur. Krom, kobalt, bakır, iyot, demir, mangan, molib­den, selenyum ve çinko gibi eser elementler de in­san beslenmesinde çok düşük oranlarda da olsa gereklidir. Dördüncü grup elementlerse hayvan­lar için gerekli olmakla birlikte insanlar için daha az Önem taşıyanlar: arsenik, kadmiyum, nikel, si­likon, kalay ve vanadyumdur. Beşinci gruptaki elementlerse kurşun ve cıva gibi kesin olarak ze­hirli etkileri bilinen elementlerden oluşur. Sod­yum ve potasyum dışındaki minerallerin çoğu suda zor çözünen tuzlar ve bileşikler oluştur­duklarından vücutça kolaylıkla emilemezler. Genellikle özgün taşıyıcı proteinler gerekli­dir. Zorunlu minerallerin alınmasında oluşan bo­zukluklar belirli klinik sendromları ortaya çıka­rırlar. Yeterli düzeyde beslenen kişilerde doğal olarak bu tür bir sorunla karşılaşılmaz. Hemen tüm minerallerin aşın dozda alınmaları da toksik belirtilere neden olur. Bazı önemli minerallerin organizmadaki işlevlerini inceleyelim.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yandex.Metrica