Kimyasal Analiz

Kalitatif analizde klasik yöntemler, mad­delerin karakteristik reaksiyonlarından fay­dalanır. Ön incelemeden (gözle muayene, ısıtma ve alev testi)’ sonra çeşitli iyonları standart reaktiflerle verdikleri reaksiyonla­ra göre gruplara ayıran sistematik yollar­dan gidilir ve bunlardan herbirinin (varsa) ortaya konması sağlanır. Katyon ve anyon­lar ayrı ayrı analiz işlemine tutulur. Or­ganik bileşiklerde karbon ve hiürpjen, maddeyi bakır (II) oksitle ısıtarak tanınır; böylece karbon dioksit ve su meydana ge­lir. Azot, halogenler ve kükürdü tanımak için madde sodyumla ısıtılır ve geri kaDüzlemde (1) Dekart (kartezyen) koordinat, sistemi birbirini dik olarak kesen iki eksen içerir. Bu eksenler apsis ve ordinat eksenleri adlarını alırlar. Apsis eksenine x, ordinat eksenine y ekseni de denir. Eksenlerin birbirini dik olarak kestiği nokta orijin ya da başlangıç noktası olarak alınır; bu nokta O harfi ile gösterilir. Orijin noktasından eksenler üzerinde sağa ve yukarı doğru olan yönler pozitif, yani artı ( + ), sola ve aşağı doğru olan yönler negatif, yani eksi (—) yönlerdir. Eksenlerin dört bölgeye ayırdığı düzlem içinde bir P noktasının yeri, onun koordinatları ile belirlenir. Şekilde P noktasının apsisi x ve ordinatı İse y’dir; buna göre de bu nokta P (x, y) biçiminde gösterilir. Burada her iki değer de pozitiftir. Gerçekten eksenlerin ayırdığı dört bölgeden sağ üst bölgede tüm apsis ve ordinatlar pozitif, sol yukarı bölgede tüm apsisler negatif ve ordinatlar ise pozitif, sol aşağıda ise her iki koordinat, yani hem apsis hem de ordinat negatif, sağ aşağıda apsis pozitif ve ordinat negatiftir.Orijin noktasının koordinatları ise hem apsisi hem de ordinatı sıfır olduğu için O (o. o) biçiminde gösterilir. (2) Bu koordinat sistemi içinde x (apsis) ve y (ordinat) değerleri belli bir İlişkiye uyan noktalar kümesinin grafiği çizilebilir. Örnek olarak koordinatları y = 2x + 3 denklemine uyan tüm noktalardan oluşan küme bir doğru üzerinde dizilir. Bu doğru ordinat eksenini y = 3 ve apsis eksenim x = —1,5 noktasında keser; Koordinatları y = x2—9 denklemine uyan noktalar kümesi ise, parabol eğrisi oluşturur. Bu eğri de ordinat eksenini y ——9 ve apsis eksenini x= +3 ve x = — 3 noktalarında keser.. Örneğin, ordinat (y) eksenine göre simetrik olduğu görülür. (3) Yine bu eksen sistemini kullanarak merkezi orijin noktasında bulunan bir dairenin çevresine (çember) dizilmiş, tüm noktaların oluşturduğu kümenin denklemini bulabiliriz. Çemberin yarıçapı r olduğuna göre çember üzerinde bulunan bir noktanın orijine uzaklığı da r olur.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yandex.Metrica