Yaşlanma

Ölüm

ÖLÜM: Yaşlanma süreci çeşitli organ ve dokularda değişik zaman dilimlerinde gerçekleşmektedir. Fakat organizma bütünlüğü içerisinde kritik bir bozulma sistemi oluşturan...

Zihinsel Yetenek Yönünden Yaşlılığın Değerlendirilmesi

ZİHİNSEL YETENEK YÖNÜNDEN YAŞLILIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ: Yaşlılığın zihinsel açıdan incelenmesi, sınırları çok geniş bir konudur. Çünkü yaşlanma bireyin öğrenme, bellek, problem...

Erken Yaşlanma; Progeria ve Parkinson Hastalıkları

ERKEN YAŞLANMA; PROGERİA VE PARKİNSON HASTALIKLARI: Progeria (Hutchin-son – Gilford Progeria Sendromu): İlk kez 1886 yılında Sir Jonathan Hutchinson tarafından...

Yaşlanma ve Kanser

YAŞLANMA VE KANSER: Yaşlanma iie kanser gelişme tehlikesi arasındaki ilişki oldukça karmaşık bir özelliktedir, Bu konudaki tsaıes soru, tümör oluşumunun...

Gençlik Aşısı

GENÇLİK AŞISI: Yaşlılık bilimi – Geriyatri ile uğraşan bilim adamlarının sorunu çözümlemek amacıyla yaptıkları gerçekçi yaklaşımlar, bugüne kadar henüz bir...

Yaşlanma ve Hormonlar

YAŞLANMA VE HORMONLAR: Geçmişte çeşitli bilim adamları, yaşlanma olgusunun endokrin sistemde oluşan değişmeler sonucu ortaya çıktığı görüşünü savunmuşlardır. Fakat bugünkü...

Yaşlanma ve İimmünolojik Denetleme Mekanizması

YAŞLANMA VE İMMÜNOLOJİK DENETLEME MEKANİZMASI: Yaşlanma olayına immünolojik açıdan da yaklaşılabilinir. İmmünolojik denetleme mekanizmasının yaşlanma üzerindeki etkisi giderek önem kazanan...

Hücresel ve Moleküler Düzeyde Yaşlanma Olgusu ve Bu Süreçte Ortaya Çıkan Değişiklikler

HÜCRESEL VE MOLEKÜLER DÜZEYDE YAŞLANMA OLGUSU VE BU SÜREÇTE ORTAYA ÇIKAN DEĞİŞİKLİKLER: Bilim adamları yaşlanma olayının hücre düzeyinde genetik manipülas-yonlarla...

Yaşlanma Sürecinde Ortaya Çıkan Yapısal ve İşlevsel Değişiklikler

YAŞLANMA SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN YAPISAL VE İŞLEVSEL DEĞİŞİKLİKLER: Yaşlanmış bir vücudu rahatlıkla genç olanından ayırt edebiliriz. Fakat bir organ için...

Yaşlanmanın Oluşum Nedenleri İle İlgili Bilimsel Kuramlar

YAŞLANMANIN OLUŞUM NEDENLERİ İLE İLGİLİ BİLİMSEL KURAMLAR: Günümüzde geri-yatrik (yaşlılık bilimi) açıdan yapılan yaklaşımlar hücrelerin yaşlanması olgusu üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Yaygın...

Yandex.Metrica