Tümör Bilimi

Tümörlerin Tedavi İlkelerine Genel Bir Bakış

TÜMÖRLERİN TEDAVİ İLKELERİNE GENEL BİR BAKIŞ: Günümüzde tümör tedavisi, tümör hücrelerinin organizmadan uzaklaştırılması, uzaklaştırılmayanlarm ise öldürülmesi ilkesine dayanır. Herhangi bir...

Kaynak Doku ve Tümör Çeşidi Sıklıkları

KAYNAK DOKU VE TÜMÖR ÇEŞİDİ SIKLIKLARI: Çeşitli tümör tipleri aynı cinsten, değişik sıklıklarda görülebileceği gibi, iki cins arasında da değişik...

Tümörlerin Organizma Üzerindeki Etkileri

TÜMÖRLERİN ORGANİZMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: Tümörler ya bulundukları yerde bölgesel bir etki gösterirler ya da tüm vücudu etkileyen yaygın bir etki...

Bağışıklık Sistemi ve Kanser

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VE KANSER: Tümörlerle vücudun bağışıklık sistemi arasındaki etkileşim, henüz tüm ayrıntılarıyla bilinmemektedir. Gerçek olan, vücutta her zaman tümör...

Beslenme ve Kanser

BESLENME VE KANSER: Beslenme alışkanlıklarıyla ve beslenme biçimiyle bazı kanser türleri arasında yakın bir ilginin varlığı ortaya konmuştur. Örneğin İzlanda’da...

Coğrafi Koşullar ve Kanser

COĞRAFİ KOŞULLAR VE KANSER: Belli kanserler, dünyanın belli bölgelerinde daha sık ortaya çıkmaktadır. Örneğin yemek borusu kanseri, îran’da sık görülürken,...

Cinsiyet ve Kanser

CİNSİYET VE KANSER: Bazı tümörler ve belli bir tümörün belli bir tipi, kadınlarla erkekler arasında farklı sıklıklarda gelişir. Bu farklılığın...

Canlı Etkenler ve Kanser

CANLI ETKENLER VE KANSER: Çeşitli canlı etkenlerin ve özellikle virüslerin kanserlerle yakından ilişkili oldukları düşüncesi, uzun zamandan beri yerleşmişti. Son...

Kalıtım ve Kanser

KALITIM VE KANSER: Kanserli hastaların, kan bağıyla yakınlığı bulunan akrabalarında aynı türden bir kanserin ortaya çıkma riski daha yüksek olmaktadır....

Fiziksel Etkenler ve Tümör

FİZİKSEL ETKENLER VE TÜMÖR: Kişi, günlük yaşamı boyunca dış çevreden gelen çok sayıda ve çok çeşitli fiziksel etkenlerle karşılaşmaktadır. Bu...

Alışkanlıklar, Kültürel Özellikler ve Kanserler

ALIŞKANLIKLAR, KÜLTÜREL ÖZELLİKLER VE KANSERLER: Çeşitli kanserlerin değişik kültürel gruplarda farklı sıklıklarda görülüyor olması, bu gruplarda görülen farklı alışkanlıklar ve...

Meslekler ve Kanser Riski

MESLEKLER VE KANSER RİSKİ: Sanayi ve teknik olanaklar geliştikçe, yeni meslek grupları doğduğu gibi bu mesleklerde çalışan kişiler doğal yaşamın...

Kimyasal Etkenler ve Kanser

KİMYASAL ETKENLER VE KANSER: 1914 yılında “Yamagiwa” ve “Ichikawa” adlı iki bilim adamı, deney tavşanlarının kulaklarına katran sürdükten bir süre...

Karsinojen-Kokarsinojen

KARSİNOJEN-KOKARSÎNOJEN: Kanser oluşmasına yol açan etkenlere “Karsinojen” denilmektedir. Dış çevrede bulunan karsinojen-lere “Eksojen karsinojen”, organizmanın içinde oluşan karsinojenlere ise “Endojen...

Kanserleşme

KANSERLEŞME: Kanserleşme sürecinin pek çok yönü günümüzde bile hala yeterince aydınla tılamamıştır. Kansere yol açabileceği düşünülen pek çok etken, hangi...

Sonraki Sayfa »
Yandex.Metrica