Tedavi Yöntemleri ve İncelemeler

Nefes Darlığı

NEFES DARLIĞI Nefes darlığı her türlü solunum güçlüğünü anlatmak için kullanılan bir terimdir. Hasta genellikle yardımcı solunum kasları aracılığıyla soluk...

İştah ve İştahsızlık

İŞTAH NEDİR Açlıkla karşılaştırıldığında iştah ruhsal etkenlerin çok daha ağır bastığı bir duygudur, insan deneyimleri sonucu hoş ve güzel olduğunu...

Kan Grupları

KAN GRUPLARI Kanın yaşamın önemli bir öğesi ol­duğu eski çağlardan beri bilinmekteydi; bu “yaşamsal” maddeyi hayvandan in­sana ya da doğrudan...

Elektroforez Nedir?

ELEKTROFOREZ NEDİR? Elektroforez genel anlamda, özel bir sı­vı ortamda, parçacıkların içerdikleri elektriksel yüke göre farklı hızda ve farklı yönde hareket...

Elektromiyografi (Emg)

ELEKTROMİYOGRAFİ: Elektromiyografi (EMG) “motor ünite”lerin kas parçasında oluşan aksiyon potansiyellerini, uygun aygıtlar aracılığıyla gözlenir ve saptanır duruma getirilmesi işlemidir. Periferik...

Hidrosel

HİDROSEL Testiste tunika vajinalisin (sancı zar) boşluğunda ya da iki katmanı arasında fazla miktarda duru ve saydam bir sıvı­nın toplanmasıyla...

Golgi Cismi (Golgi Aygıtı)

GOLGİ CİSMİ: Çok sayıda, birbirine paralel endoplazmik retikulumun borucuğu hücre çekir­değine yakın bir bölgede bir araya gelerek Golgi cismini kurarlar....

Halsizlik

YORGUNLUK Yorgunluk yerine göre çeşitli biçimlerde betimlenen bir durumdur. Halsizlik, isteksizlik ya da “içe kapanma”, coşku ya da ilgi kaybı,...

Aortik Tıkanma (Leriche Sendromu)

Aortik Tıkanma (Leriche Sendromu) (LERİCHE SENDROMU): Leriche sendromu, aorta damarının son bölümünde her iki iliak artere çatallandığı bölgede atheroskleroza bağlı olarak...

Yüksek Tansiyon ve Ateroskleroz

YÜKSEK TANSİYON VE ATHEROSKLEROZ: Yüksek tansiyon (hipertansiyon) ile atheroskleroz ve bundan kaynaklanan “İskemik kalp hastalıkları” arasında çok yakın bir ilgi...

Böbreküstü Bezinden Salgılanan Cinsiyet Hormonları

BÖBREKÜSTÜ BEZİNDEN SALGILANAN CİNSİYET HORMONLARLARI Bilindiği gibi böbrekUstü bezi korteks bölümünün, zona retikularis tabakasından gerek kadınlaştırıcı gerekse erkekleştirici (androjenik)...

Pimer Parathormon Fazlalığı (Hiperparatiroidizm)

PİMER PARATHORMON FAZLALIĞI (Hiperparatiroidizm): Primer hiperparatiroidizme yol açan neden henüz bilinmemektedir. Hastaların yaklaşık % 85′inde parathormon bezlerinden biri adenom denen...

Aminoasitler

AMİNOASİTLER: Aminoasitler protein yapısının alfabesi ve onun birçok önemli özel­liklerini belirleyen yapı: taşlarıdır. Bu yapı taşlarının bir araya gelerek protein...

Kan Nakli (Kan Transfuzyonu)

KAN NAKLİ (KAN TRANSFÜZYONU): İlkkan nakli 1875 yılında köpeklere yapıldı. 1900 yılında Kari Landsteiner ABO kan gruplarını buluncaya dek, insanlara...

Susama

SUSAMA Susama duygusu duyusal sinir uçlarının uyarılmasına bağlıdır ve bu uyarılmanın oluşum sürecini açıklamaya yönelik birçok varsayım tartışılmaktadır. Bir açıklamaya...

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »
Yandex.Metrica