Tedavi Yöntemleri ve İncelemeler

Golgi Cismi (Golgi Aygıtı)

GOLGİ CİSMİ: Çok sayıda, birbirine paralel endoplazmik retikulumun borucuğu hücre çekir­değine yakın bir bölgede bir araya gelerek Golgi cismini kurarlar....

Sarılık

SARILIK Sarılık, alyuvarların aşırı oranda yıkımı, bir karaciğer hastalığı ya da safra akışının tıkanması sonucu, derinin ve dokuların sarı renk...

Halsizlik

YORGUNLUK Yorgunluk yerine göre çeşitli biçimlerde betimlenen bir durumdur. Halsizlik, isteksizlik ya da “içe kapanma”, coşku ya da ilgi kaybı,...

Aortik Tıkanma (Leriche Sendromu)

Aortik Tıkanma (Leriche Sendromu) (LERİCHE SENDROMU): Leriche sendromu, aorta damarının son bölümünde her iki iliak artere çatallandığı bölgede atheroskleroza bağlı olarak...

Yüksek Tansiyon ve Ateroskleroz

YÜKSEK TANSİYON VE ATHEROSKLEROZ: Yüksek tansiyon (hipertansiyon) ile atheroskleroz ve bundan kaynaklanan “İskemik kalp hastalıkları” arasında çok yakın bir ilgi...

Böbreküstü Bezinden Salgılanan Cinsiyet Hormonları

BÖBREKÜSTÜ BEZİNDEN SALGILANAN CİNSİYET HORMONLARLARI Bilindiği gibi böbrekUstü bezi korteks bölümünün, zona retikularis tabakasından gerek kadınlaştırıcı gerekse erkekleştirici (androjenik)...

Pimer Parathormon Fazlalığı (Hiperparatiroidizm)

PİMER PARATHORMON FAZLALIĞI (Hiperparatiroidizm): Primer hiperparatiroidizme yol açan neden henüz bilinmemektedir. Hastaların yaklaşık % 85′inde parathormon bezlerinden biri adenom denen...

Aminoasitler

AMİNOASİTLER: Aminoasitler protein yapısının alfabesi ve onun birçok önemli özel­liklerini belirleyen yapı: taşlarıdır. Bu yapı taşlarının bir araya gelerek protein...

Kan Nakli (Kan Transfuzyonu)

KAN NAKLİ (KAN TRANSFÜZYONU): İlkkan nakli 1875 yılında köpeklere yapıldı. 1900 yılında Kari Landsteiner ABO kan gruplarını buluncaya dek, insanlara...

Susama

SUSAMA Susama duygusu duyusal sinir uçlarının uyarılmasına bağlıdır ve bu uyarılmanın oluşum sürecini açıklamaya yönelik birçok varsayım tartışılmaktadır. Bir açıklamaya...

Sağırlık

SAĞIRLIK Sağırlık işitme duyusunun azalması ya da yitirümesidir. Hafif, orta ya da ağır derecede olabilir. Bazen işitilebilir bütün frekarışların, bazen...

Kusma

KUSMA Mide içeriğinin ağızdan boşaltılmasına kusma denir. Kusma, karın kasları, diyafram ve mide duvarındaki kasların aynı anda ve hızla kasılmasıyla...

Kaşıntı

KAŞINTI Kaşıntı rahatsız edici, sevimsiz bir duyudur. Vücudun belirli mt bir bölgesiyle sınırlı olabilir ya da tümünü etkileyebilir; çok kısa...

İshal

İshal barsakların çoğunlukla yumuşak ve normaldekinden daha sulu dışkı çıkararak sık boşalması. Sindirim sistemine giren birçok mikroorganizma, barsaklarda iltihaplanma yaratarak...

İdrarda Kan

İdrarda kan bulunması çeşitli hastalıklarda görülen bir belirtidir. Kanlı idrarın rengi içerdiği kan miktarına göre açık pembeden koyu kırmızıya kadar...

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »
Yandex.Metrica