Sinir sistemi

Koku Siniri (Nevrus Olfaktorius) 1. Kafa Siniri

KOKU -SİNİRİ {NERVUS OLFAKTORİUS)-1. KAFA SİNİRİ: Nevrus olfaktorius, koku alma işleviyle ilgili kafa siniridir. Burun boşluklarının üst bölümlerine yerleşmiş olan...

Patolojik Refleksler

PATOLOJİK REFLEKSLER: Formasio retikülaris, mezansefalon ve beyin korteksi gibi beyin bölgelerinin çeşitli hastalıklara bağlı olarak bozulmaları sonucu “Patolojik refleksler” denilen...

Refleksler

REFLEKSLER: Refleksler, çeşitli uyarılara karşı doğuştan belirlenmiş, öğrenilmemiş yanıtlardır. Herhangi bir refleks yanıtının oluşabilmesi için uyarının algılanması, sinir lifleri aracılığıyla...

DUYU YOLLARI

DUYU YOLLARI: Omuriliğin arka kökünde bulunan bir kabartıya “Spinal ganglion” denilmektedir. Spinal ganglionlarda duyu ile ügili sinirlerin hücre gövdeleri bulunur....

Duyu (Hissiyet) ve Çeşitleri

DUYU (HİSSİYET) VE ÇEŞİTLERİ: Duyu, canlının kendi iç ortamındaki ve dış ortamındaki çeşitli değişiklikleri çeşitli algılayıcı yapılar (reseptör) aracılığıyla algılayıp,...

Son Ortak Yolu Tutan Hastalıklarda Gelişen Belirtiler

SON ORTAK YOLU TUTAN HASTALIKLARDA GELİŞEN BELİRTİLER: Hastada etkilenmiş sinir ile ilgili olarak felç (pleji, paralizi) ya da kuvvet azlığı...

Son ortak Yol (2. Motor Nöron)

Beynin çeşitli bölgelerinde ve yapılarında ortaya çıkan ve kasları kasılmaya yönelten sinirsel uyarılar, beyin ve omurilikte 1. motor nöronlarının ve...

Serebellumu Tutan Hastalıkarda Geliseşen Belirtiler

SEREBELLUMU TUTAN HASTALIKLARDA GELİŞEN BELİRTİLER: Serebellumun başhea üç görevi denge, kasların gerginliği ve kaslar arasındaki uyumlu ve ölçülü kasılmanın sağlanmasında...

Serebellum (Beyincik) Sistemi

SEREBELLUM (BEYİNCİK) SİSTEMİ: Herhangi bir hareketin istenilen amaca yönelik ve ölçülü olmasını sağlayan en önemli merkezi sinir sistemi bölümlerinden biri...

Dekortikasyon Rijiditesi ve Dese-Rebrasyon Rijiditesi

DEKORTİKASYON RİJİDİTESİ VE DESE-REBRASYON RİJİDİTESİ: Beynin çeşitleri düzeylerinde gelişen bozukluklar sonucu kasların gerginlikleri artmaktadır (hipertoni). Deserebrasyon rijiditesi denilen durumdaysa hastanın...

İstemsiz Hareketler

İSTEMSİZ HAREKETLER: İstemsiz hareketler, esktrapiramidal sistem hastalıklarında en sık rastlanan belirtilerdendir. Bu özellik nedeniyle, ekstrapiramidal sistem istemsiz hareketlerin ortaya çıkışını...

Ekstrapiramidal Sistem Hastalıklarında Ortaya Çıkan Belirtiler

EKSTRAPİRAMİDAL SİSTEM HASTALIKLARINDA ORTAYA ÇIKAN BELİRTİLER: Ekstrapiramidal sistem hastalıklarında başlıca üç çeşit .bozukluk ortaya çıkmaktadır. Bunlar sırasıyla “Kas gerginliğinde (tonus)...

Ekstrapiramidal Sistem

EKSTRAPİRAMİDAL SİSTEM: Kasların , kasılma öncesinde uygun bir ön gerginliğe (tonusj sahip olmalarını sağlayan sistem, “Ekstrapirami-dal sisTenT’dir. Ekstrapiramidal sistem, filogenetik...

Piramidal Sistem Hastalıklarında Ortaya Çıkan Belirtiler

PİRAMİDAL SİSTEM HASTALIKLARINDA ORTAYA ÇIKAN BELİRTİLER: Piramidal sistemin korteksten, dekussatio piramidium bölümüne kadar olan bölümünde ortaya çıkan hastalıklarda, bedenin karşı...

Motor Homonkulus

MOTOR HOMONKULUS: Beceri gerektiren ve ince hareketlerle ilgili beyin korteksinin 4. alan bölgelerinde, daha fazla sayıda nöron hücresi

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »
Yandex.Metrica