Sinir sistemi

Bel Fıtığı

BEL FITIĞI (LUMBAL HERNİ DİSK AL): Bilindiği gibi omur gövdeleri arasında “Omurlar arası disk” ler bulunur. Bu diskler omurganın hareketlerine...

Omurgasızlar

Omurgasızlar, omurgası bulunmayan hayvanları içeren hayvan şubesi (invertebrata). Yaşayan hayvanların % 97’sini içeren omurgasızlar şubesi üyeleri, omurgalılardan çok daha fazla...

Omurgalılar

Sırt bölgelerinde Omur kemiklerinden oluşan omurgaları (bel kemiği) olan hayvanlar grubu. Omur­galılar, Kordalılar adını alan hay­vanlar dalında bir alt-dal oluşturur....

Hareket

HAREKET: Bir cismin bir başka cisme göre, yerinin, konumunun değişmesi olayı. Bu, öteleme, kendi ekseni çevresinde dönme, öteki cisim çevresinde...

Sirengomiyeli

SİRENGOMİYELİ: Sirengomiyeli, Yunanca’ da “Omurilikteki boşluk” anlamına gelmektedir. Gerçekten de bu hastalıkta omurilikte ve medulla oblongatada boşluklar ortaya çıkmaktadır. Boşluklar...

Nervus Hipoglossus

NERVUS HİPOGLOSSUS (12. KAFA SİNİRİ): Nervus hipoglossus da yalnız motor (oynatıcı) sinir liflerine sahip olan bir kafa siniridir. 12. kafa...

Nervus Aksesorius

NERVUS AKSESORİUS (11. KAFA SİNİRİ): Nervus aksesorius, başın duruşunu ve hareketlerini ve omuz hareketlerini sağlayan bir kafa siniridir. Buna göre...

Nervus Vagus

NERVUS VAGUS (10. KAFA SİNİRİ): Nervus vagus da motor, duyu ve otonom sinir sistemiyle ilgili lifler taşıyan bir kafa siniridir....

Nervus Glossofarinjikus

NERVUS GLOSSOFARİNJİKUS (9. KAFA SİNİRİ): Nervus glossofarinjikus hem motor (oynatıcı), hem duyu hem de parasempatik sinir liflerine sahip olan bir...

Nervus Statoakustikus

NERVUS STATOAKUSTİKUS (NERVUS VESTİBÜLOKOKLEARİS-8. KAFA SİNİRİ): İşitme ve denge olayıyla ilgili olan bu sinir, ansiklopedinin Kulak-Burun-Boğaz bölümünde ayrıntılarıyla incelenmiştir.

Nervus Abdusens

NEVRUS ABDUSENS (6. KAFA SİNİRİ): Nervus abdusens, göz küresini hareket ettiren kaslardan biri olan “Dış rektus” kasının oynatıcı

Trigeminus Nevralfisi

TRİGEMİNUS NEVRALfiSİ: Nevrus trigeminusun yüzdeki yayılma alanlarında aniden ortaya çıkan baş ağrılarına ‘ ‘Trigeminus nevraljisi” denir. Ağrı trigeminus sinirin bir...

Nervus Trigeminus

NERVUS TRİGEMİNUS (5. KAFA SİNİRİ): Nervus trigeminustin üç büyük dalı vardır. Bunlar oftalmik (göz) dal, maksiller (üstçene) dal ve mandibüler...

Nervus Troklearis

NERVUS TROKLEARİS Nervus troklearis, göz kürelerini hareket ettiren kaslardan biri olan üst oblik kasın oynatıcı (motor) siniridir. Bu kas gözü...

Nervus Okulomotorius

NERVUS OKULOMOTORİUS (3. KAFA SİNİRİ): Nervus okulomotorius, göz kürelerini hareket ettiren kaslardan, üst rektus, iç rektus, alt oblik ve alt...

Sonraki Sayfa »
Yandex.Metrica