Kalp Damar

Doğumsal Kalp Hastalıkları

DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARI Doğumsal kalp-damar oluşum bo­zuklukları, bebek anne karamda iken ya da doğumdan hemen sonra yerleşen or­ganik hastalıklardır. Doğumsal...

Şok

Kalbin pompaladığı kan miktarının, organ, doku ve hücrelerin gereksinimlerini karşılayamayacak düzeyde oluşu nedeniyle vücudun normal yaşam ‘ işlevlerini yerine getirememesi...

Çarpıntı

ÇARPINTI Çarpıntı çok rastlanan bir belirtidir. Bu belirti iki başlık altında incelenebilir: Kişide kalp atımlarının yolunda gitmediği duygusunun uyanması, yani...

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR: (PIHTILAŞMAYA KARŞI İLAÇLAR): Antikoagülan ilaçlar, pıhtılaşma olayını çeşitli basamaklarda engelleyen ilaçlardır. Bu özellikleri nedeniyle, damar hastalıklarında geniş bir...

DİJİTAL GRUBU KALP İLAÇLARI

DİJİTAL GRUBU KALP İLAÇLARI: Steroid grubu bazı organik maddeler ve bunların glikozidleri, kalbin biyoelektriksel etkinliği ve kasılabilme gücü üzerine etkilidirler....

KALP HASTALIKLARINDA KULLANILAN İLAÇLARA GENEL BİR BAKIŞ

KALP HASTALIKLARINDA KULLANILAN İLAÇLARA GENEL BİR BAKIŞ: Çeşitli ilaçlar kalp ve damar sistemi üzerine etkilidir. Biz bu ilaçları 7 ayrı...

KALP VE SOLUNUMUN YENİDEN CANLANDIRILMASI

KALP VE SOLUNUMUN YENİDEN CANLANDIRILMASI: Kalp durmasında, tansiyon ‘O’a iner, nabız alınmaz, nefes alınmaz, bilinç kaybolur, kalp sesleri alınmaz, göz...

ŞOKTA ACİL ÖNLEMLER

ŞOKTA ACİL ÖNLEMLER: Şoka girmiş olan her hastanın, kesinlikle en kısa yoldan ve olabildiğince en hızlı araçla hastaneye kaldırılması gerekmektedir....

KALP KAYNAKLI ŞOK (KARDİOJENİK ŞOK)

KALP KAYNAKLI ŞOK (KARDİOJENİK ŞOK): Şokun genel anlamda, kalbin vücuda yeterince kan gönderememesinden kaynaklandığım söyleyebiliriz. Kanamaya, endotoksine ya da sepsise...

ENDOTOKSİK-SEPTİK ŞOK

ENDOTOKSİK-SEPTİK ŞOK: Bazı bakteriler “Endotoksin” denilen bir zehir maddesi üretirler. Bu bakteriler nedeniyle hastalanmış olan insanlarda bakteriler tarafından açığa çıkarılan...

KANAMA ŞOKU

KANAMA ŞOKU: Kanamalar vücut dışına doğru olabileceği gibi {örneğin, delici bir yaralanma vücut içine doğru da olabilir; örneğin karın bölgesine...

ARTERİOVENÖZ FİSTÜLLER

ARTERİOVENÖZ FİSTÜLLER: Bilindiği gibi, atardamarlar (arter) kılcal damarlara, kılcal damarlar ise toplardamarlara (vena) açılırlar. Böylece kan atardamarlar, kılcal damarlar ve...

FLEBİT-TROMBOFLEBİT- FLEBOTROM-BOZ

FLEBİT-TROMBOFLEBİT- FLEBOTROM-BOZ: Flebit, toplardamar iltihaplanmasına verilen addır. İltihaplanmış olan damar bölgesinde daima bir pıhtı, yani trombüs geliştiğinden, olaya daha çok...

RAYNAULD HASTALIĞI VE FENOMENİ

RAYNAULD HASTALIĞI VE FENOMENİ: Raynauld hastalığı, Özellikle parmaklardaki küçük atardamarların spazmı sonucu buralardaki derinin geçici olarak soluklaşması ve morarması {siyanoz...

ELEKTROKARDİOGRAM ve ELEKTROKARDİYOGRAFİ

ELEKTROKARDİYOGRAFİ Holter yöntemi de denen dinamik elektrokardiyografi (EKG) kalp çalışmasının bütün bir gün boyunca kaydedilmesini sağlamak üzere geliştirilmiş bir inceleme...

1. Sayfa12

Sağlık Sağlık

sağlık
Sağlık ve Tıp Sağlık Bilgileri