Kalp Damar

Doğumsal Kalp Hastalıkları

DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARI Doğumsal kalp-damar oluşum bo­zuklukları, bebek anne karamda iken ya da doğumdan hemen sonra yerleşen or­ganik hastalıklardır. Doğumsal...

Şok

Kalbin pompaladığı kan miktarının, organ, doku ve hücrelerin gereksinimlerini karşılayamayacak düzeyde oluşu nedeniyle vücudun normal yaşam ‘ işlevlerini yerine getirememesi...

Çarpıntı

ÇARPINTI Çarpıntı çok rastlanan bir belirtidir. Bu belirti iki başlık altında incelenebilir: Kişide kalp atımlarının yolunda gitmediği duygusunun uyanması, yani...

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR: (PIHTILAŞMAYA KARŞI İLAÇLAR): Antikoagülan ilaçlar, pıhtılaşma olayını çeşitli basamaklarda engelleyen ilaçlardır. Bu özellikleri nedeniyle, damar hastalıklarında geniş bir...

DİJİTAL GRUBU KALP İLAÇLARI

DİJİTAL GRUBU KALP İLAÇLARI: Steroid grubu bazı organik maddeler ve bunların glikozidleri, kalbin biyoelektriksel etkinliği ve kasılabilme gücü üzerine etkilidirler....

KALP HASTALIKLARINDA KULLANILAN İLAÇLARA GENEL BİR BAKIŞ

KALP HASTALIKLARINDA KULLANILAN İLAÇLARA GENEL BİR BAKIŞ: Çeşitli ilaçlar kalp ve damar sistemi üzerine etkilidir. Biz bu ilaçları 7 ayrı...

KALP VE SOLUNUMUN YENİDEN CANLANDIRILMASI

KALP VE SOLUNUMUN YENİDEN CANLANDIRILMASI: Kalp durmasında, tansiyon ‘O’a iner, nabız alınmaz, nefes alınmaz, bilinç kaybolur, kalp sesleri alınmaz, göz...

ŞOKTA ACİL ÖNLEMLER

ŞOKTA ACİL ÖNLEMLER: Şoka girmiş olan her hastanın, kesinlikle en kısa yoldan ve olabildiğince en hızlı araçla hastaneye kaldırılması gerekmektedir....

KALP KAYNAKLI ŞOK (KARDİOJENİK ŞOK)

KALP KAYNAKLI ŞOK (KARDİOJENİK ŞOK): Şokun genel anlamda, kalbin vücuda yeterince kan gönderememesinden kaynaklandığım söyleyebiliriz. Kanamaya, endotoksine ya da sepsise...

ENDOTOKSİK-SEPTİK ŞOK

ENDOTOKSİK-SEPTİK ŞOK: Bazı bakteriler “Endotoksin” denilen bir zehir maddesi üretirler. Bu bakteriler nedeniyle hastalanmış olan insanlarda bakteriler tarafından açığa çıkarılan...

KANAMA ŞOKU

KANAMA ŞOKU: Kanamalar vücut dışına doğru olabileceği gibi {örneğin, delici bir yaralanma vücut içine doğru da olabilir; örneğin karın bölgesine...

ARTERİOVENÖZ FİSTÜLLER

ARTERİOVENÖZ FİSTÜLLER: Bilindiği gibi, atardamarlar (arter) kılcal damarlara, kılcal damarlar ise toplardamarlara (vena) açılırlar. Böylece kan atardamarlar, kılcal damarlar ve...

FLEBİT-TROMBOFLEBİT- FLEBOTROM-BOZ

FLEBİT-TROMBOFLEBİT- FLEBOTROM-BOZ: Flebit, toplardamar iltihaplanmasına verilen addır. İltihaplanmış olan damar bölgesinde daima bir pıhtı, yani trombüs geliştiğinden, olaya daha çok...

RAYNAULD HASTALIĞI VE FENOMENİ

RAYNAULD HASTALIĞI VE FENOMENİ: Raynauld hastalığı, Özellikle parmaklardaki küçük atardamarların spazmı sonucu buralardaki derinin geçici olarak soluklaşması ve morarması {siyanoz...

ELEKTROKARDİOGRAM ve ELEKTROKARDİYOGRAFİ

ELEKTROKARDİYOGRAFİ Holter yöntemi de denen dinamik elektrokardiyografi (EKG) kalp çalışmasının bütün bir gün boyunca kaydedilmesini sağlamak üzere geliştirilmiş bir inceleme...

Sonraki Sayfa »
Yandex.Metrica