Kadın ve Doğum

MİYOKARD (KALP KASI) KALINLIĞI

MİYOKARD (KALP KASI) KALINLIĞI: Kalp kası gerek mikroskobik yapı gerekse, de kasılma biçimi bakımından vücudun diğer kasları ile benzerlikler gösterir....

KALBİN BİYOELEKTRİKSEL UYARI VE İLETİM SİSTEMİ

KALBİN BİYOELEKTRİKSEL UYARI VE İLETİM SİSTEMİ: Kalp kasının kasılabilmesi için gerekli olan elektriksel uyarıyı yaratan ve ileten “Biyoelektriksel uyarı ve...

ÜRETRA

İdrarı mesaneden vücut dışına ulaştıran iki ucu açık tüp biçimindeki kanala verilen addır. Üretra erkekte 18-20 cm. kadında ise 4...

VAGİNAL KANDİDİAZİS

VAGİNAL KANDİDİAZİS: Vaginada “Kandida albikans” adlı mantara bağlı olarak gelişen iltihaba “Vagina kandidiazis”i denilmektedir. Hastalığa oldukça çok rastlanmaktadır. Hastalığın özgün...

DIŞ ÜREME ORGANLARINA İLİŞKİN AĞRILAR

Dış üreme organlarına ilişkin ağrılar: Pek sık görülmezler. Teşhisleriyse kolaydır. Ancak ağrıya neden olan asıl etken bulunmalıdır, çünkü bu ağrıların...

HORMON TAYİNLERİ

Hormon tayinleri: Kanda ya da idrardaki hormon miktarlarının saptanmasıyla kadının hormona! durumu hakkında bilgi edinilir. Bazı hormonal hastalıkların tanısında son...

SEBİLLER TESTİ

Sebiller testi: Vagina ya da rahim ağzında gözle pek farkedilmeyen kuşkulu bîr bölge olduğunda, özel bir maddeyle o bölgelerin boyanarak,...

BİYOPSİ (PARÇA ALMAK)

Biyopsi (parça almak): Bir hastalık kuşkusu olan organdan küçük bir parçanın alınarak mikroskopla tetkikidir. Bu parça alınma işlemi (biyopsi) özel...

Kadın Hastalığı

KADIN HASTALIKLARI:Kadın üreme organlarına ilişkin hastalıklar “kadın hastalıkları” adını alır. Kadın hastalıklarını inceleyen bilim dalına da “jinekoloji” denir. Jinekoloji kadın...

DOĞUM KONTROL YÖNTEMLERİNİN TOPLU OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

DOĞUM KONTROL YÖNTEMLERİNİN TOPLU OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ: Buraya kadar sözünü ettiğimiz doğum kontrol yöntemleri çeşitli araştırmacılar tarafından farklı açılardan karşılaştırılarak değerlendirilmiştir....

TUBAL STERİLİZASYON (TÜPLERİN BAĞLANMASI)

TUBAL STERİLİZASYON (TÜPLERİN BAĞLANMASI): Fallop borularının çeşitli tekniklerle bağlanarak, fallop kanalının bütünlüğünün bozulmasıdır. Böylelikle spermle ovumun birleşerek döllenmesi ve gebelik...

VASEKTOMİ

VASEKTOMİ: Erkeklerde duktus defe-rensler bağlanarak, spermlerin boşalması önlenir. Bu işleme vasektomi denir, nüfus artışının sorun yarattığı Hindistan gibi ülkelerde yaygın...

OPERASYONLA DOĞUM KONTROLÜ (KISffiLAŞTHtMA)

OPERASYONLA DOĞUM KONTROLÜ (KISffiLAŞTHtMA): Bu doğum kontrol yöntemi diğer yöntemlerden farklıdır. Farklılığın nedeni ise operasyonla oluşturulan kısırlaştırmanın kalıcı olmasıdır. Yani...

ÖNLEM ALINMAKSIZIN GERÇEKLEŞTİRİLEN CİNSEL BİRLEŞME SONRASINDA DOĞUM KONTROLÜ

ÖNLEM ALINMAKSIZIN GERÇEKLEŞTİRİLEN CİNSEL BİRLEŞME SONRASINDA DOĞUM KONTROLÜ: Kimi zaman cinsel birleşme öncesinde çeşitli nedenlerle doğum kontrol önlemi ahna-mayabilinir. Bu...

ZERK EDİLEN DOĞUM KONTROL İLAÇLARI

ZERK EDİLEN DOĞUM KONTROL İLAÇLARI: “Medroksiprogesteron asetat” adlı bir ilaç yılda 2-4 kez zerk edildiğinde, doğum kontrol hapları gibi etki...

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »
Yandex.Metrica