Hormon

ŞEKER HASTALIĞI (UİABETES MELLİTUS)

ŞEKER HASTALIĞI (UİABETES MELLİTUS): Şeker hastalığı, pankreastaki Langerhans adacıklarından insülin salgılanmasının tamamen durması ya da azalması sonucu gelişen bir hastalıktır....

GLUKAGON

GLUKAGON: Bilindiği gibi pankreastaki Langerhans adacıklarında “Alfa 2″ hücrelerinden glukagon hormonu salgılanmaktadır. Gluka-gon insülinin etkisine yardım eden bir hormondur. İnsülinin...

PANKREAS BEZİ

PANKREAS BEZİ 12-15 cm uzunluğunda olan pankreas bezi, midenin arkasında, onikiparmak bağırsağı ile dalak arasında uzanır. Pankreas bezi başlıca iki...

ADRENAL FEMİNİZASYON

ADRENAL FEMİNİZASYON: Böbreküstü bezinden kadınlaştırıcı hormonların ön maddelerinin salgılanması ve daha sonra bunların kadınlaştırıcı hormonlara (östrojen, östron, öst-radiol) dönüştürülmesi sonucu...

KORTİZONLU İLAÇLARIN KULLANILMASI

KORTİZONLU İLAÇLARIN KULLANILMASI Kortizonlu ilaçların uzun süre ve yüksek dozda kullanımı, daha önce anlatılan Gushing sendro-muna yol açar. Bu hastalar...

CUSHING SENDROMU

CUSHING SENDROMU: Cushing sendromu fazla oranlarda kortizol salgılanması ya da kortizonlu ilaç alımıyla oluşan tablodur. Uzun süre ve yüksek oranlarda...

KORTİZOL SALGISININ DENETLENMESİ

KORTİZOL SALGISININ DENETLENMESİ VEACTH:Böbreküstü (sürrenal) bezinden kortizol salgılanması, adenohipofizdeki bazofil hücrelerden salgılanan “Adrenokortikotrop hormon” {ACTH} tarafından uyarılır. Adenohipofizden salgılanan ACTH...

KORTİZOLÜN ANTİ-ALLERJİK VE ANTİ-İNFLAMATUAR ETKİSİ

KORTİZOLÜN ANTİ-ALLERJİK VE ANTİ-İNFLAMATUAR ETKİSİ: Kortizol hormonu fazla miktarda salgılandığında ya da vücuda dışarıdan yüksek dozda verildiğinde vücudu mikroplara karşı...

KORTİZOL HORMONU VE ETKİLERİ

KORTİZOL HORMONU VE ETKİLERİ: Kortizol, böbreküstü korteksin zona fasikulata tabakasındaki hücrelerden salgılanan bir hormondur. Kortizol hormonu vücuda gelen herhangi bir...

SEKONDER ALDOSTERONİZM

SEKONDER ALDOSTERONİZM: Sekonder aldosteronizm de fazla miktarda aldosteron salgılanmasıyla özelleşen bir hastalıktır. Fakat bu hastalığın kaynağı böbreküstü bezi korteksinde aldosteron...

PRİMER ALDOSTERONİZM (CONN SENDROMU)

PRİMER ALDOSTERONİZM (CONN SENDROMU):Primer aldosteronizm, böbreküstü bezi kort eksinde aldostertm salgılayan bir tümörün neden olduğu bir hastalıktır. Kadınlarda iki kat...

ALDOSTERON KILMASI

ALDOSTERON KILMASI: Vücuttaki sodyum miktarının azalması, aldosteron salgısını uyarır. Bilindiği gibi sodyum böbreklerdeıi atılırken, aynı oranda potasyumun kana geri emilmesine...

RENIN-ANJIOTENSIN-ALOOSTEI CİRİ

RENIN-ANJIOTENSIN-ALOOSTEI CİRİ: Böbreklerden “Renin” denilen bir hormon salgılanır. Böbreklere gelen kanın düşük basınçlı olması, bu hormonun salgılanmasını uyarır. Renin kana...

BESİNLERDEKİ TUZUN ETKİSİ

BESİNLERDEKİ TUZUN ETKİSİ: Besin yoluyla fazla miktarda tuz alınmasının vücut üzerindeki etkilerini incelemeden önce “Ozmotik basınç” kavramını basitçe inceleyeceğiz. Bir...

ALDOSTERON HORMONUNUN ETKİLERİ

ALDOSTERON HORMONUNUN ETKİLERİ: Aldosteron hormonu, sürrenal korteksin zona glomeruloza bölgesinden salgılanır. Başlıca görevi vücuttaki sodyum (Na+ ) iyonlarının yoğunluğunu düzenlemektir....

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »
Yandex.Metrica