Hormon

Şeker Hastalığı Belirtileri

ŞEKER HASTALIĞI NEDİR Şeker hastalığı, pankreasın yeterince insülin hormonu salgılamamasından kaynaklanan hastalık. Şekelerin hücre içine sokulmasıyla görevli olan insülinin eksikliği,...

Kalori

Kalori, 1 gr suyun sıcaklığını 1°C artırmak için gerekli enerji miktarı olarak tanımlanan enerji birimi. 1 000 kaloriye eşit olan,...

Nişasta

Nişasta, bitkilerin başlıca besin depolama bileşiği. Nişasta katışıksız bir madde değil, her ikisi de karbonhidratların polisakkaritler grubundan iki bileşimin karışımıdır....

Hipotiroidizm

ÖZET: Hipotiroidizm erişkinlerde görülen tiroksin hormonu azlığıdır. Hastalığın kendine özgü belirtileri vardır. Bu belirtiler tiroksin hormonunun bulunmayışı ya da azlığından...

Genotip

GENOTİP Herhangi bir organizmanın genlerinin tamamına genotip adı verilir. Bir insanın kromozomlarındaki genlerin tümü, o insanın kalıtsal tipini yani genotipini...

Proteinler ve Protein Yapısı

Hücre içerisinde bol olarak bulunan ve hücrenin kuru ağırlığının % 50’sini oluşturan organik moleküler proteinlerdir. Tümünde karbon, hidrojen, azot ve...

Büyüme Hormonu

BÜYÜME HORMONU: Büyüme hormonu, bir insanın bütün hücrelerine etki edip büyümeyi hızlandırır. Büyümesi artık durmuş olan bir insanda yalnız büyüme...

PARAT HORMON ETKİLERİ

PARAT HORMON ETKİLERİ: Parat hormon (PTH) yaşam için gerekli bir hormondur. Bu hormon vücuttaki kalsiyum ve fosfat metabolizması üzerine etkilidir....

Böbreküstü Bezinden Salgılanan Cinsiyet Hormonları

BÖBREKÜSTÜ BEZİNDEN SALGILANAN CİNSİYET HORMONLARLARI Bilindiği gibi böbrekUstü bezi korteks bölümünün, zona retikularis tabakasından gerek kadınlaştırıcı gerekse erkekleştirici (androjenik)...

Pimer Parathormon Fazlalığı (Hiperparatiroidizm)

PİMER PARATHORMON FAZLALIĞI (Hiperparatiroidizm): Primer hiperparatiroidizme yol açan neden henüz bilinmemektedir. Hastaların yaklaşık % 85′inde parathormon bezlerinden biri adenom denen...

Susama

SUSAMA Susama duygusu duyusal sinir uçlarının uyarılmasına bağlıdır ve bu uyarılmanın oluşum sürecini açıklamaya yönelik birçok varsayım tartışılmaktadır. Bir açıklamaya...

PROLAKTİN

Hipofizden salgılanan ve peptit yapıda bir hormon olan prolaktinin hayvanlarda 85′e yakın ayrı etkileri bilinmektedir. İnsanda bilinen fizyolojik işlevi süt...

İLAÇ KAYNAKLARI

İLAÇ KAYNAKLARI: İlaçların içindeki etkili maddelere “Drug” denir. Ancak toplumumuzda ilaç denildiğinde akla etkili maddenin kendisi gelir. Bu geleneği biz...

ŞEKER HASTALIĞI KOMPLİKASYONLARI

ŞEKER HASTALIĞI KOMPLİKASYONLARI: Şeker hastalarında damarsal bozukluklara ve bunlardan kaynaklanan belirtilere sık ve genel ortalamaya göre daha erken rastlanır. Büyük...

ŞEKER HASTALIĞININ SINIFLANDIRILMASI

ŞEKER HASTALIĞININ SINIFLANDIRILMASI: Şeker hastalığı çeşitli ölçütlere göre sınıflanır ve dönemlere ayrılabilir. Hastalığı yaratan nedenleri göz önüne aldığımızda, dört çeşit...

Sonraki Sayfa »
Yandex.Metrica