Solunum Sistemi ve Hastalıkları

KOR PULMONALE

KOR PULMONALE: Doğumsal kalp hastalığı veya sol kalp hastalığı bulunmadan akciğerlerin yapı veya fonksiyonunda meydana gelen bozukluğa bağlı olarak gelişen...

AKCİĞER TROMBOEMBOLİZMİ

AKCİĞER TROMBOEMBOLİZMÎ: Trombo-embolizm, kan damarlarının dolaşan kan pıhtıları ile tıkanması olayına verilen addır. İnsan vücudunda tromboembolizme en yüksek oranda hedef...

BCG AŞISI

BCG AŞISI: Basihıs Calmette-Guerin, yani BCG aşısı ( tüberküloz aşısı) özel yöntemlerle zayıflatılmış olanı canlı “Mikobakterium Bovis” basillerini içeren bir...

AKCİĞER TÜBERKÜLOZUNUN KOMPLİKASYONLARI

Akciğer lerdeki tüberküloz olayı çeşitli komplikasyonlar yaratabilir. Bunlar ” Kavernleşme “,” Hemoptizi “, ” Tüberküloz pnömonisi “, ” Tlörezi “,...

ATELEKTAZİ

ATELEKTAZİ: Atelektazi, çeşitli nedenlere bağlı olarak akciğerlerdeki hava keseciklerinin adeta bir balon gibi sönüp içlerindeki havayı kaybetmeleri olayıdır. Bu olay...

BRONŞEKTAZİ

BRONŞEKTAZİ: Bronşektazi, bronşların anormal olarak genişlemeleri ve bir daha eski çaplarına dönememeleri halidir. Genellikle akciğer lerin alt loplarında rastlanır. Bu...

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIKLARI (KOAH) – (CHRONIC OBSTRUCTTVE PULMONARY DİSEASE) (COPD)

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIKLARI (KOAH) – (CHRONIC OBSTRUCTTVE PULMONARY DİSEASE) (COPD): Tıkayıcı müzmin akciğer hastalıkları (KOAH) adı altında iki ayrı...

BRONŞİAL ASTMA TEDAVİSİ

BRONŞİAL ASTMA TEDAVİSİ: Bronşial astma tedavisinde efedrin, epinefrin, salbutamol, kromdin sodyum, izoproterenol, aminofillin. teofillin ve kortizollü ilaçlar kullanılmaktadır. Gerçekte bu...

BRONŞİAL ASTMANIN BELİRTİLERİ

BRONŞİAL ASTMANIN BELİRTİLERİ: Ani ataklar biçiminde nefes darlığı, öksürük, solunum sırasında ve özellikle nefes verirken ‘Hiii’tarzında “VVheezing” denilen bir ses...

BRONŞİAL ASTMANIN OLUŞUM MEKANİZMASI

BRONŞÎAL ASTMANIN OLUŞUM MEKANİZMASI: Bronşial astmanın, özellikle allerjik olanının oluşum mekanizması tümüyle olmasa bile bilinmektedir. Allerjik kökenli bronşial astma anımsanacağı...

BRONŞİAL ASTMANEV NEDENİ

BRONŞİAL ASTMANEV NEDENİ: Astma ataklarının ortaya çıkmasına neden olan etkenler başlıca iki grupta toplanmaktadır. Bunlardan birincisi allerjik, ikincisi de allerjik...

BRONŞİAL ASTMANIN SIKLIĞI

BRONŞİAL ASTMANIN SIKLIĞI: Bronşial astma hastalığının toplumda görülme sıkhğı % 2 olarak saptanmıştır. Bu çok yüksek bir orandır. Astma vakalarının...

BRONŞİAL ASTMA

BRONŞİAL ASTMA: Halk arasında kısaca “Astım” olarak bilinen bu hastalık ani ataklar biçiminde geçici nefes darlığına neden olan bir hastalıktır....

FERİFERİK SİY ANOZ

FERİFERİK SİY ANOZ 1) Soğuğa maruz kalma 2) Atardamar veya toplardamar tıkanması 3) Kalbin pompaladığı kan miktarında azalma.

MERKEZİ SİYANOZ

MERKEZİ SİYANOZ 1) Sağ kalpten sol kalbe kan geçişine neden olan bazı doğumsal kalp hastalıkları. 2) Akciğerlerde atardamar kanının kılcallara...

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »
Yandex.Metrica