Solunum Sistemi ve Hastalıkları

Silikozis

SİLİKOZİS: Silikozis, taş ocağı, tünel ve diğer maden işçilerinin silisyum tozlarını uzunca bir süre solumaları sonucu gelişen bir pnömokon-yozdur. Silisyum...

ANTRAKOZ KÖMÜR İŞÇİLERİ PNÖMO-KONYOZU

ANTRAKOZ: KÖMÜR İŞÇİLERİ PNÖMO-KONYOZU: Antrakoz, kömür tozu ile oluşan bir pnömokonyoz çeşididir, özellikle kömür madeni işçilerinde görülen bir hastalıktır. Bunun...

KOR PULMONALE

KOR PULMONALE: Doğumsal kalp hastalığı veya sol kalp hastalığı bulunmadan akciğerlerin yapı veya fonksiyonunda meydana gelen bozukluğa bağlı olarak gelişen...

AKCİĞER TROMBOEMBOLİZMİ

AKCİĞER TROMBOEMBOLİZMÎ: Trombo-embolizm, kan damarlarının dolaşan kan pıhtıları ile tıkanması olayına verilen addır. İnsan vücudunda tromboembolizme en yüksek oranda hedef...

BCG AŞISI

BCG AŞISI: Basihıs Calmette-Guerin, yani BCG aşısı ( tüberküloz aşısı) özel yöntemlerle zayıflatılmış olanı canlı “Mikobakterium Bovis” basillerini içeren bir...

AKCİĞER TÜBERKÜLOZUNUN KOMPLİKASYONLARI

Akciğer lerdeki tüberküloz olayı çeşitli komplikasyonlar yaratabilir. Bunlar ” Kavernleşme “,” Hemoptizi “, ” Tüberküloz pnömonisi “, ” Tlörezi “,...

ATELEKTAZİ

ATELEKTAZİ: Atelektazi, çeşitli nedenlere bağlı olarak akciğerlerdeki hava keseciklerinin adeta bir balon gibi sönüp içlerindeki havayı kaybetmeleri olayıdır. Bu olay...

BRONŞEKTAZİ

BRONŞEKTAZİ: Bronşektazi, bronşların anormal olarak genişlemeleri ve bir daha eski çaplarına dönememeleri halidir. Genellikle akciğer lerin alt loplarında rastlanır. Bu...

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIKLARI (KOAH) – (CHRONIC OBSTRUCTTVE PULMONARY DİSEASE) (COPD)

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIKLARI (KOAH) – (CHRONIC OBSTRUCTTVE PULMONARY DİSEASE) (COPD): Tıkayıcı müzmin akciğer hastalıkları (KOAH) adı altında iki ayrı...

BRONŞİAL ASTMA TEDAVİSİ

BRONŞİAL ASTMA TEDAVİSİ: Bronşial astma tedavisinde efedrin, epinefrin, salbutamol, kromdin sodyum, izoproterenol, aminofillin. teofillin ve kortizollü ilaçlar kullanılmaktadır. Gerçekte bu...

BRONŞİAL ASTMANIN BELİRTİLERİ

BRONŞİAL ASTMANIN BELİRTİLERİ: Ani ataklar biçiminde nefes darlığı, öksürük, solunum sırasında ve özellikle nefes verirken ‘Hiii’tarzında “VVheezing” denilen bir ses...

BRONŞİAL ASTMANIN OLUŞUM MEKANİZMASI

BRONŞÎAL ASTMANIN OLUŞUM MEKANİZMASI: Bronşial astmanın, özellikle allerjik olanının oluşum mekanizması tümüyle olmasa bile bilinmektedir. Allerjik kökenli bronşial astma anımsanacağı...

BRONŞİAL ASTMANEV NEDENİ

BRONŞİAL ASTMANEV NEDENİ: Astma ataklarının ortaya çıkmasına neden olan etkenler başlıca iki grupta toplanmaktadır. Bunlardan birincisi allerjik, ikincisi de allerjik...

BRONŞİAL ASTMANIN SIKLIĞI

BRONŞİAL ASTMANIN SIKLIĞI: Bronşial astma hastalığının toplumda görülme sıkhğı % 2 olarak saptanmıştır. Bu çok yüksek bir orandır. Astma vakalarının...

BRONŞİAL ASTMA

BRONŞİAL ASTMA: Halk arasında kısaca “Astım” olarak bilinen bu hastalık ani ataklar biçiminde geçici nefes darlığına neden olan bir hastalıktır....

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »
Yandex.Metrica