Sindirim Sistemi ve Hastalıkları

YATIŞTIRICI İLAÇLAR VE DUÖDENUM ÜLSERİ

YATIŞTIRICI İLAÇLAR VE DUÖDENUM ÜLSERİ: Yatıştırıcı ilaçların her ülser vakasında değişmez bir kural gibi kullanılmaması gerekir. Ancak gerçekten sinirli kişilere...

HİSTAMİN H2 RESEPTÖRLERİNİ BLOKE EDEN İLAÇLAR VE DUÖDENUM ÜLSERİ

HİSTAMİN H2 RESEPTÖRLERİNİ BLOKE EDEN İLAÇLAR VE DUÖDENUM ÜLSERİ: Bilindiği gibi midede histamin reseptörleri bulunmaktadır. Bu reseptörlerin histamin ile uyarılması...

ANTİKOIİNERJİK İLAÇLAR VE DUODENUM ÜLSERİ

ANTİKOIİNERJİK İLAÇLAR VE DUODENUM ÜLSERİ: Antikolinerjik ilaçlar, hem midenin asit salgılamasını azaltırlar hem de midenin hareketlerini azaltarak, midenin duodenuma boşalmasını...

ANTİASİT İLAÇLAR VE DUODENUM ÜLSERİ

ANTİASİT İLAÇLAR VE DUODENUM ÜLSERİ: Antiasit ilaçlar midenin asiditesini düşürücü etkiye sahiptirler. Magnezyum oksit, alüminyum hidroksit ve kalsiyum karbonat bu...

DİET VE DUODENUM ÜLSERİ

DİET VE DUODENUM ÜLSERİ: Yakın bir geçmişe kadar gerek mide gerekse de duodenum ülserli hastalar çok sıkı ve sıkı olduğu...

MİDE ÜLSERİ

MİDE ÜLSERİ: Mide ülserleri genellikle midenin “Antrum” denilen (Pilora yakın bölgesinde ortaya çıkmaktadır. Mide ülserlerinin yaklaşık % 20’si duodermm ülserleri...

DUODENUM ÜLSERLERİ

DUODENUM ÜLSERLERİ: Duodenum ülserleri, sıklıkla duodenumun “Bulbus” denilen mideden hemen sonraki başlangıç bölümünün mukozasında ortaya çıkarlar. Midenin pilor kanalı içinde...

MİDE KANSERİ

MİDE KANSERİ: Mide kanseri özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Batı Avrupa’ da gün geçtikçe daha az sayıda ölüme yol açan...

KRONİK (MÜZMİN) ATROFİK GASTRİT

KRONİK (MÜZMİN) ATROFİK GASTRİT: Kronik atrofik gastrit, hastanın geleceği açısından dikkate alınması gereken bir gastrit tipidir. Bu hastaların mide duvarının...

KOROZİV AKUT GASTRİT

KOROZİV AKUT GASTRİT : Yanlışlıkla ya da intihar amacıyla kuvvetli asit ya da alkali kimyasal maddelerin içilmesi sonucu gelişen gastritlere...

AKUT GASTRİT

AKUT GASTRİT: Çeşitli etkenlerle aniden ortaya çıkan bu gastrit tipinin diğer adları şunlardır. “Akuteroziv gastrit”, “Akut kanamalı (hemorajik) gastrit”, “Akut...

TRAKEOÖZOFAGEAL FİSTÜLLER

TRAKEOÖZOFAGEAL FİSTÜLLER: Özofagus boşluğu ile nefes boşluğu (trakea boşluğu) arasında anormal bağlantıların bulunması haline “Trakeoözofageal fistül”ler denilmektedir. Bu gibi fistüller...

ÖZOFAGUS KANSERİ

ÖZOFAGUS KANSERİ: Özofagus kanseri erkeklerde kadınlara oranla 3-4 kat daha sık rastlanmaktadır. Genellikle 5O70 yaşlan arasında ortaya çıkar. Çinlilerde, Japonlarda,...

MALLORY-WEİSS SENDROMU

MALLORY-WEİSS SENDROMU: Özofagusun son bölümü ile kardiayı içeren uzunlamasına yırtıkların ortaya çıkmasına “Mallory-Weiss” sendromu denilmektedir. Yırtık kanamaya yol açmaktadır. Nitekim...

ÖZOFAGUS DELİNMESİ

ÖZOFAGUS DELİNMESİ: Özofagus delinmesine yol açan etkenler arasında en sık rastlananı, bazı sindirim sistemi hastalıklarının teşhisi için Özofagustan geçirilen aygıtlardır....

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »
Yandex.Metrica