Sindirim Sistemi ve Hastalıkları

AKUT KOLESİSTİT

AKUT KOLESİSTİT: Safra kesesinin ve safra kanallarının ani iltihaplanmasına “Akut kolesistit denilmektedir. % 95 vakada iltihabi sürecin nedeni, safra taşlarının...

KARACİĞER KANSERİ

KARACİĞER KANSERİ: Karaciğer vücuttaki çeşitli kanserlerin en sık metastaz yaptıkları organlar arasında yer almaktadır. Vücuttaki habis tümörlerin ise yaklaşık %...

ASİT SIVISI

ASİT SIVISI: Periton boşluğu içine anormal miktarda sıvı birikmesi olayına kısaca “Asit” denilmektedir. Biriken sıvıya ise “Asit sıvısı” denilmektedir. Asit...

BİLİRUBİN METABOLİZMASI

BİLİRUBİN METABOLİZMASI: Bilindiği gibi alyuvarlar içinde hemoglobin demlen ve oksijeni kendisine bağlayarak taşıyan bir madde bulunmaktadır. Hemoglobin başlıca “Hem” ve...

FİBROKİSTİK HASTALIK – KİSTİK FİBROZİS – MUKOVİSKİDOZİS

FİBROKİSTİK HASTALIK – KİSTİK FİBROZİS – MUKOVİSKİDOZİS: Fibrokistik hastalık, anormal derecede yoğun mukus salgısına yol açan kalıtsal bir hastalıktır. Hastalık...

PANKREASTA PSÖDOKİST

PANKREASTA PSÖDOKİST: Psödokist, yalancı kist anlamındadır. Pankreas salgısı ve ölmüş olan pankreas hücreleri kalıntılarının pankreası saran kapsülden dışarı çıkıp fibroblast...

KRONİK PANKREATİT

KRONİK PANKREATİT: Kronik (müzmin) pankreatit ya ani bir pankreatit atağı ya da sinsi bir biçimde başlayan ve müzmin bir seyir...

FITIKLAR

FITIKLAR: Bu sayfamızda kasık fıtıklarını, uyluk fıtıklarını ve karın ön duvarı fıtıklarını inceleyeceğiz. Sözünü ettiğimiz bu fıtıklarda bağırsakların bir bölümü...

İKİNCİL PERİTONİT

İKİNCİL PERİTONİT: ikincil peritonitler, (sekonder peritonitler) karnı içi organlarını ya da karın duvarlarım ilgilendiren bazı hastalıklardan kaynaklanan iltihap etkenlerinin, peritona...

PRİMER PERİTONİT

PRİMER PERİTONİT: Primer peritonit, bakterilerin kan yoluyla ya da fallop boruları yoluyla peritona ulaşmaları sonucu ortaya çıkan bir periton iltihabı...

PERİTONİT

PERİTONİT: Periton zarının iltihaplanmasına “Peritonit” denilmektedir. Peritonitlerin kaynaklandıkları etkenler göz önüne alındığında, başlıca iki grup ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilkine “Primer...

PERİTON

PERİTON: Periton karın içindeki birçok organın dış yüzünün tümünü ya da bir bölümünü örten, aynı zamanda bu organları karın duvarları...

ANAL FİSSÜR

ANAL FİSSÜR: Anal fissürler, anus deliğinin genellikle arka duvarına yerleşmiş olan ve şiddetli ağrıya yol açan ülserlerdir. Genellikle genç ya...

PİLONİDAL SİNÜS – KİST DERMOİD SAKRAL

PİLONİDAL SİNÜS – KİST DERMOİD SAKRAL: Kist dermoid sakral. sakrum-koksig bölgesine, kaba etlerin arasına vücudun orta hattı yakınma rastlayan bölgede...

ANUS FİSTÜLLERİ

ANUS FİSTÜLLERİ: Fistüller, epitelle örtülü iki yüzeyi birleştiren normalde bulunmaması gereken kanallardır. Bu kanalların iç yüzeyi genellikle granülasyon dokusu ile...

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »
Yandex.Metrica