Kan Hastalıkları

Akut Lösemiler ve Belirtileri

AKUT LÖSEMİLER VE BELİRTİLERİ: Akut lösemilerde ortaya çıkan belirtileri başlıca üç grupta ele alabiliriz. Gelişen belirtiler, lösemik hücrelerin kemik iliğini...

Akut Lösemiler

AKUT LÖSEMİLER: Habis tümör hücresi özelliğindeki akyuvarların, kan yapıcı organlarda anormal ve denetsiz bir biçimde çoğalmaları ve bu çoğalmanın hastalığın...

Methemoglobinemia

METHEMOGLOBİNEMİA: Kandaki methomoglobin miktarının normalin üstünde olmasına “Methemoglobinemi” denilmektedir. Bilindiği gibi akyuvarlardaki oksijen taşıyıcı hemoglobinin yapısındaki demir iki değerlikli indirgenmiş...

Polisitemia Vera

POLİSİTEMİA VERA: Polisitemia vera, aşırı miktarda alyuvar, akyuvarların granülosit hücreleri ve trombosit yapımıyla özellenen bir hastalıktır. Polisitemia verada hemoglobin yoğunluğu...

Talasemik Anemiler

TALASEMİK ANEMİLER: Bilindiği gibi, hemoglobin kimyasal olarak “Hem” ve “Globin” moleküllerinden kurulmuştur. Globin protein yapısındadır. Alfa, beta, gama ve delta...

Orak hücreli Anemi (Sickle-Cell Anemisi)

ORAK HÜCRELİ ANEMİ (SICKLE- CELL ANEMİSİ): Bilindiği gibi hemoglobin sentezi, kromozomlardaki genler tarafından kararlaştırılır. Bazı insanların genlerindeki bir bozukluk nedeniyle,...

Hemolitik Yapım Bozukluğu Anemileri

HEMOLÎTÎK VE YAPIM BOZUKLUĞU ANEMİLERİ: Bazı anemiler hem alyuvarların yapım bozukluklarından, hem de hemolizden kaynaklanmaktadır. Orak hücreli anemi (sickle-cell), talasemia...

Alyuvarlardaki Enzim Bozuklukları

ALYUVARLARDAKİ ENZİM BOZUKLUKLARI: Bilindiği gibi alyuvarlar, akciğerlerden dokulara oksijen taşımaktadırlar. Bu görevi yerine getirebilmeleri için hemoglobinin yapısındaki demiri indirgenmiş durumda...

Hemolitik Üremik Sendrom

HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM: Genellikle çocuklarda görülen bir hastahktn1. Virüs hastalığına benzeyen bir hastalıktan sonra hastalarda, hemolitik anemi, trombosit azlığına bağlı...

Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP)

TROMBOTÎK TROMBOSİTOPENİK PUR-PURA (TTP): TTP, nedeni bilinmeyen ve her yaşta insanı tutabilen bir hastalıktır. Ancak genç erişkinleri ve kadınları daha...

Kalp Kaynaklı Hemolitik Anemiler

KALP KAYNAKLI HEMOLİTİK ANEMİLER: Kalp kapağı bozukluklarında ya da yapay kalp kapaklarından geçerken kan, anormal akımların etkisinde kalmaktadır. Bu gibi...

Kalıtsal Stomatositoz

KALITSAL STOMATOSİTOZ: Bu hastalığın da temel nedeni bilinmemektedir. Alyuvarların ortasında soluk bir alan görülür. Hücre yüzeyi ve hücre zarındaki lipid...

Kalıtsal Eliptositoz

KALITSAL EÜPTOSÎTOZ: Bu da tıpkı ferositozda olduğu gibi, alyuvarların eTrxa’. biçimlerini kaybetmeleriyle ortaya çıkan nedeni bilinmeyen bir hastalıktır. Bu lyuvarlar...

Kalitsal Sferositoz

KALITSAL SFEROSİTOZ: Kalıtsal sferosi-toz, adından da anlaşıldığı gibi kahtımla aktarılan bir hastalıktır. Sferositozda alyuvarlar bikonkav, yani iki yüzü çökük Özelliklerini...

PAROKSİZMAL GECE HEMOGLOBİNÜRİST

PAROKSİZMAL GECE HEMOGLOBİNÜRİST: Paroksizmal gece hemoglobinürisi, kemik iliğindeki genç kan hücrelerinin, bağışıklık sisteminin “Komplamen” denilen maddesine karşı gösterdikleri anormal duyarlıktan...

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »
Yandex.Metrica