Kalp Hastalıkları

Yüksek Tansiyon

TANSİYON (YÜKSEK TANSİYON) Yüksek tansiyon (hipertansiyon) te­rimi atardamarlardaki büyük kan basın­cının 150 mmHg (mm cıva basıncı), küçük kan basıncının ise...

Doğumsal Kalp Hastalıkları

DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARI Doğumsal kalp-damar oluşum bo­zuklukları, bebek anne karamda iken ya da doğumdan hemen sonra yerleşen or­ganik hastalıklardır. Doğumsal...

MİYOKART ENFARKTÜSÜ

MİYOKART ENFARKTÜSÜ Miyokart enfarktüsü, kalbi besleyen kororfer atardamarlardan birinin ya da birden fazlasının pıhtıyla tıkanması so­nucunda kalp kasının (miyokart) bir...

MİTRAL KAPAK YETMEZLİĞİ

MİTRAL KAPAK YETMEZLİĞİ Mitral kapak yetmezliği kalpte sol kulakçıkla sol karıncığı ayıran mitral kapağıp tam kapanamadığı bir kapak hastalığıdır. Mitral...

MİTRAL KAPAK DÜŞÜKLÜĞÜ

MİTRAL KAPAK DÜŞÜKLÜĞÜ Mitral kapak düşüklüğü ya da pro-Iapsusu kalpte sol kulakçıkla sol karın­cığı ayıran mitral kapağın yapısal bir bozukluğudur....

MİTRAL KAPAK DARLIĞI

MİTRAL KAPAK DARLIĞI Mitral kapağın yol açtığı lezyonlara bağlı kalp hastalığına mitral hastalığı denk. Mitral kapak, kanın sol kulakçık­tan sol...

ORTOPNE NEDİR?

Ortopne ne demektir? Genellikle kalp yetmezliğinin ileri evrelerinde ortaya çıkan ağır bir so­lunum bozukluğudur. Hasta gece uyumak için uzandığında nefesinin...

KALP RİTMİ BOZUKLUKLARI

KALP RİTMİ BOZUKLUKLARI Kalp ritmi bozuklukları ya da tıpta yaygın kullanılan adıyla kalp aritmileri denince, kalp kasının kasılma düzeninde ortaya...

KALP İÇ ZARI NEDİR?

Kalp iç zarı nedir? Kalp iç zan ince, düz, parlak, kalınca noktalan.dışmda genellikle saydam bir zardır; bu kalınca noktalarda beyazımsı...

KALP EK ATIMLARI (EKSTRASİSTOL)

KALP EK ATIMLARI (EKSTRASİSTOL) Çoğu kişinin, kendini bütünüyle iyi hissettiği bir sırada, çoğunlukla dinlen-mefdurumundayken, kalp dolayında ga­rip bir duygu fark...

KALP DIŞ ZARI İLTİHABI (PERİKARDİT)

KALP DIŞ ZARI İLTİHABI (PERİKARDİT)Perikardit kalbi saran dış zarın (pe-nkart) iltihabıdır. Kalp dış zan iltihabı akut ya da kronik olabilir....

Koroner Baypas

İlk kez 1968′de ABD’de uygulandıktan sonra bütün dünyada onaylanmış ve koroner tıkanıklıklarım gidermede en çok başvurulan cerrahi girişim yönte­mi olmuştur....

Anjina Pektoris

Anjina pektoris göğüste, kalp bölge­sinde şiddetli ağrıyla başlar. Ağrı za­man zaman sol kola da yayılır. Hasta ölüm korkusuyla karışan ağır...

Doğumsal Kalp Hastalığı

Doğumsal kalp hastalığı ne demektir? Doğumda varolan, kalbin bir bölümünü ya da büyük damarları (özellikle aor­tu) tutan oluşum bozukluğudur. Genel...

Yandex.Metrica