Kalıtsal Hastalıklar

Genotip

GENOTİP Herhangi bir organizmanın genlerinin tamamına genotip adı verilir. Bir insanın kromozomlarındaki genlerin tümü, o insanın kalıtsal tipini yani genotipini...

Mutajenez

Değşinim oluşumu (mutajenez) nedir? Her canlı hücresinde kalıtsal özelliklerin depolandığı dezoksiribonükleik asit (DNA) bulunur. Çocuğun anne babasına benzemesinin nedeni, kalıtsal...

1. Sayfa1

Sağlık Sağlık

sağlık
Sağlık ve Tıp Sağlık Bilgileri