Kalıtsal Hastalıklar

Genotip

GENOTİP Herhangi bir organizmanın genlerinin tamamına genotip adı verilir. Bir insanın kromozomlarındaki genlerin tümü, o insanın kalıtsal tipini yani genotipini...

Mutajenez

Değşinim oluşumu (mutajenez) nedir? Her canlı hücresinde kalıtsal özelliklerin depolandığı dezoksiribonükleik asit (DNA) bulunur. Çocuğun anne babasına benzemesinin nedeni, kalıtsal...

Yandex.Metrica