Göz Hastalıkları

Miyopi (Basit Miyopi)

MİYOPİ {BASİT MİYOPİ): Miyopide göz küresi normalden daha büyüktür. Bunun sonucu olarak da göze gelen ışınlar retinanın önündeki bir noktada...

Hipermetropi

HİPERMETROPİ NEDİR? Hipermetropide göz normaldan küçüktür. Bunun sonucu olarak göze paralel gelen ışınlar retinanın gerisinde bir noktada odaklanırlar. Hipermetrop göz...

Optik Fizyoloji

OPTİK FİZYOLOJİ: Bilindiği gibi yoğunluğu birbirinden farklı olan saydam ortamlardan geçmekte olan ışık demetleri kırılırlar. Eğer saydam yüzeye dik olarak...

Kortizonlu İlaçların Yol Açtığı Glokom

KORTİZONLU İLAÇLARIN YOL AÇTIĞI GLOKOM: Bazı kimseler, kortizollü göz merhemlerini ya da damlalarını kullandıklarında, açık açılı glokoma benzeyen bir glokoma...

Sekonder Glokomlar

SEKONDER GLOKOMLAR: Gözdeki başka bir hastalığın neden olduğu glokom vakalarına “Sekonüer glokom” denilmektedir. Sekonder glokom etkenlerini kısaca ele alacağız. Göze...

Doğumsal Primer Glokom (Buftalmi)

DOĞUMSAL PRİMER GLOKOM (BUFTALMİ): Doğumdan ilk üç yaşa kadar ortaya çıkan ve bir gelişme kusuru olan glokom vakalarına, doğumsal glokom...

Kapalı Açılı Akut Glokom

KAPALI AÇILI AKUT GLOKOM: Ön kamarada iris-kornea açısının ani (akut) olarak kapanmasıyla, kamara sıvısının toplardamar sistemine emilememesi sonucu göz içi...

Açık Açılı Glokom

AÇIK AÇILI GLOKOM: Primer glokomların % 9O’ı açık açık glokomdur. Hastalık genellikle 30 yaşın üstündeki kimselerde görülür. Açık açılı glokom...

Metil Alkol (Metanol) Zehirlenmesine Bağlı Körlük

METİL ALKOL (METANOL) ZEHİRLENMESİNE BAĞLI KÖRLÜK: Bilindiği gibi normal alkollü içkiler “Etilalkol” içermektedirler. Kaçak olarak hazırlanan içkilerde etilalkol yerine metilalkol...

Optik Sinir

OPTİK SİNİR: Optik sinir (2. kafa siniri), aslında gerçek bir lif olmayıp, görme olayının algılama ve beyne iletme işlemiyle özelleşmiş...

Sinüs Kavernozus Trombozu

SİNÜS KAVERNOZUS TROMBOZU: Sinüs kavernozustaki kanın pıhtılaşması olayına “Sinüs kavernozus trombozu” denilmektedir. Bu olay çoğunlukla orbita içi ve çevresi ve...

Orbita Selüliti

ORBİTA SELÜLÎTİ: Orbita (göz çukuru) içindeki yapıların iltihaplanması olayına “Orbita selüliti” denir. İltihabın etkeni genellikle cerahat yapıcı bakterilerdir (piojen koklar)....

Egzoftalmi

EKZOFTALMİ (GÖZ FffiLAKUĞI): Egzoftalmi, göz kürelerinden bir ya da ikisinin öne doğru çıkık olması durumuna verilen addır. Çeşitli etkenler egzoftalmiye...

Vitrede Yüzen Cisimcikler

VİTREDE YÜZEN CİSİMCİKLER: Vitrenin yüzen cisimcikleri çok ince vitre yoğunluğundadır. Cisimlerin gölgeleri retina üstüne düştüğünden, hasta tarafından uçuşan sinekler olarak...

Uveitis

UVEİTÎS: Uveanın iltihabına “Uveitis” denilmektedir. Bilindiği gibi, uvea (tünika vasküloza) “İris”, “Silier cisim” ve “Koroid” olmak üzere önden arkaya doğru,...

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »
Yandex.Metrica