Deri (Cilt) Hastalıkları

BEHÇET HASTALIĞI

BEHÇET HASTALIĞI: Bu hastalık 1937 yılında Türk doktor HULUSİ BEHÇET tarafından ortaya konmuştur: Bu nedenle de hastalık hocalarımızın hocası olan...

AFT

AFT: Aftlar özel bir virüsün neden olduğu ve genellikle ağız mukozasını tutan küçük ülserlerdir. Nüksetme özelliğine sahiptirler ve daha çok...

VERRÜ (SİĞİL)

VERRÜ (SİĞİL): Verrüler oldukça sık rastlanan, daha çok çocuklarda görülen ve “Papovavirüs” grubundan bir virüsün neden olduğu bir virütik deri...

VİRÜSLERE BAĞLI DERİ HASTALIKLARI

VİRÜSLERE BAĞLI DERİ HASTALIKLARI:Bu bölümde herpes simpleks (uçuk), verrüler (siğil) aft, zona, sağmaç hastalığı ve Behçet hastalığı incelenecektir..

SİFİLİZİN LABORATUVAR İNCELEMELERİ VE TEDAVİSİ

SİFİLİZİN LABORATUVAR İNCELEMELERİ VE TEDAVİSİ: Sifilisin deri lezyonlarından ya da tutmuş olduğu lenf düğümlerinden özel yöntemlerle alman materyallerin mikroskop altında...

DOĞUMSAL SİFİLİS (DOĞUMSAL FRENGİ) (KONJENİTAL SİFİLİS)

DOĞUMSAL SİFİLİS (DOĞUMSAL FRENGİ) (KONJENİTAL SİFİLİS): Sifilisin etkeni olan trepanoma pallidum, hamileliğin dördüncü ayından başlayarak plasentayı geçip kan yoluylacenine (fetus)...

FRENGİ (SİFİIİS)

FRENGİ (SÎFÎIİS): Sifilis (frengi “Trepaıoma pallidum” adh bir mikrobun neden olduğu cronik (müzmin seyirli, bütün vücudu tutan sistemik) bir zührevi...

DERİ MİYAZİSİ

DERİ MİYAZÎSİ: Bazı kurt ve sineklerin yumurtalarını deri içine bırakmaları ve bu yumurtalardan çıkan yavruların deri içinde birtakım çizgiler oluşturmalarıdır....

ŞARK ÇIBANI (YIL ÇIBANI- HALEP ÇIBANI)

ŞARK ÇIBANI (YIL ÇIBANI- HALEP ÇIBANI): Şark çıbanı “Leyşmanya tropika” denilen bir asalağın insan derisinde, monosit ve histiositler içinde parazitlenmesiyle...

BİTLENME (PEDİKÜLOZİS)

BİTLENME (PEDİKÜLOZİS): Bitlenme olayları genellikle kış mevsiminde, çok sayıda insanın yıkanma ve elbiselerini değiştirme olanağını bulamadan göç, savaş ve doğal...

KANDİDİAZİS (MONİLİAZİS)

KANDİDİAZİS (MONİLİAZİS): Kandidiazis “Kandida albikans” denilen mantar tarafından genellikle deri ve mukozalarda oluşan ve çok seyrek olarak da iç organları...

EPİDERMOFİTİ PALMO PLANTARİS

EPİDERMOFÎTİ PALMO PLANTARİS: Epidermofiton mantarlarının ayak ve ellerde oluşturdukları bir deri hastalığıdır. Özellikle erkeklerde ve ilkbaharla sonbahar aylarında daha sık...

İNGUİNALEPİDERMOFİSİ

İNGUİNALEPİDERMOFİSİ:Kasık (inguinal) bölgesini tutan bir mantar hastalığıdır. Kızarık, kaşıntılı deri lezyonlarıyla seyreden bu hastalık, erkeklerde daha sık görülür. Bu bölgedeki...

HERPES SİRSÎNE (DERİ TRİKOFİSİSİ)

HERPES SİRSÎNE (DERİ TRİKOFİSİSİ): Halk arasında “Temriye” adıyla tanınan, trikofiton mantarlarının neden olduğu bir mantar hastalığıdır. Saçkıranh çocuklarda ve bu...

PİTRİAZİS VERSİKOLOR

PİTRİAZİS VERSİKOLOR:Malasia furfur adlı mantarın neden olduğu bir mantar hastalığıdır. Özellikle gövdede sütlü kahverengi, yaygın ve kasıntısız lekeler görülür. Bu...

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »
Yandex.Metrica