Bulaşıcı Hastalıklar

KULUÇKA SÜRESİ

KULUÇKA SÜRESİ: Bir bulaşıcı hastalık etkeninin vücuda girmesiyle hastalığın ortaya çıkmasına kadar geçen süreye “Kuluçka süresi” denir. Başka bir anlatımla,...

BAKTERİEMİ VE VİREMİ

BAKTERİEMİ VE VİREMİ: Bakteriler ya da virüsler vücuda girdikten sonra vücuda giriş yerlerinde veya belli organlarda bir süre çoğalırlar. Daha...

ASALAK VE ORTAK (SİMBİYOZ) YAŞAM

ASALAK VE ORTAK (SİMBİYOZ) YAŞAM: İki canlının bir arada yaşaması olayına ortak yaşam (simbiyoz) denir. Bunun değişik basamakları vardır. Bir...

İNFEKSİYON VE BULAŞICI HASTALIKLAR

İNFEKSÎYON VE BULAŞICI HASTALIKLAR: Herhangi bir asalağın insan vücuduna girip burada çoğalması, büyümesi ve yerleşmesi olayına “İnfeksiyon”

TOKSOPLAZMOZ

TOKSOPLAZMOZ Bulaşıcı bir hastalık olan toksoplaz-moz erişkinlerde ateş, beyin-omuriHk il-tîhabı, deri döküntüleri, eklem ve kas ağrıları ile ortaya çıkar. Doğumsal...

SITMA

SITMA Sıtma, anofel ya da sıtma sivrisineği olarak bilinen Anopheles cinsi sivrisi­neklerinin taşıdığı bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalıkta yinelenen nöbetler görülür....

Frengi

FRENGİ Zührevi, yani cinsel ilişkiyle bula­şan hastalıkların en tehlikelilerinden bi­ri de frengidir. Yüzyıllarca toplumsal yaşamı derinden etkileyen bu hastalığın kısa...

KIZARTILI LUPUS

KIZARTILI LUPUS Hastalığın kökenine ilişkin tam bir bilgi vermeyen “lupus” sözcüğünü kul­lanmaktan kaçınmak için, bu hastalık “eritematoides” olarak da adlandırılır....

KIZAMIKÇIK,BEŞİNCİ VE ALTINCI HASTALIK

KIZAMIKÇIK,BEŞİNCİ VE ALTINCI HASTALIK KIZAMIKÇIK Kızamıkçık farklı biçimlerde ortaya çı­kabilir; kimi zaman kızamığa ya da kı­zıla benzer. Özellikle kulak arkası...

Kızamık

KIZAMIK Kızamığı tanımlayan eski Arap he­kimler, çiçek hastalığının bir türü olarak değerlendirmişlerdir. Avrupa’ya VII.( yüzyılda Doğu’dan ve Afrika’dan geldiği düşünülür;...

HERPES ENFEKSİYONLARI

HERPES ENFEKSİYONLARI Herpesvirüs ya da Herpesviridae adlarıyla tanınan virüs familyası birçok hastalık yapıcı etkeni içerir. Bunlardan sığırlarda burun-soluk borusu iltihabı,...

BOĞMACA

BOĞMACA:Boğmaca akut ve çok bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır. En tipik özel­likleri solunum yollarında nezle ve üst Üste gelen öksürük nöbetleridir....

Aidsin Tedavisi

HIV enfeksiyonunun tedavisi iki başlık altında ele alınabilir. Bunlardan birinci­si virüs öldürücü ilaçlaria tedavi, ikinci­si fırsatçı enfeksiyonların ve tümörlerin tedavisidir....

Aidsin Ortaya Çıkışı ve Yayılması

AİDS yalnız bir bölgede değil, bütün dünyada yayılan bir hastalıktır; yani AİDS salgını “epidemi” değil, “pande-mi” boyutlanndadır. Dolayısıyla da bu...

Aidsin Nedenleri

AİDS’İ başlatan ve organizmanın diren­cini bu kadar azaltan etkenler nelerdir? Mayıs 1983′e değin bu konuda birçok varsayım öne sürüldü. Daha...

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »
Yandex.Metrica