Bulaşıcı Hastalıklar

STRONGİLOİDYAZ

STRONGİLOİDYAZ: Strongiloidyaz, “Stron-giloides sterkoralis” adlı bağırsak solucanının insanın onikiparmak ve/veya îejumım adb incebağırsak bölümlerinde parazitlenmesiyle gelişen bulaşıcı bir hastalıktır. Solucan...

ÇENGELLİ SOLUCAN HASTALIKLARI

ÇENGELLİ SOLUCAN HASTALIKLARI: Dünyada insanların yaklaşık 1/4′ünde bulunan ve ülkemizde de Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz yörelerinde oldukça sık rastlanan...

HİMENOLEPYAZ

HÎMENOLEPYAZ: Himenolepyaz, “Himeno-lepis mana” adlı bağırsak solucanının neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalık dünyanın her yöresinde olduğu gibi, ülkemizde de...

TRİKURYAZ

TRİKURYAZ: “Trikuris trikiura” adlı bağırsak yuvarlak solucanının insanlarda, özellikle kalınbağırsağın başlangıç bölümü olan çekumda parazitlenmesiyle ortaya çıkan bulaşıcı hastalığa “Trikuryaz”...

ENTEROBYAZ

ENTEROBYAZ: “Enterobius vermikularis” (Oksiuris vermikularis) bütün dünyada ve sıklıkla da çocuklarda görülebilen, genellikle kalınbağırsağın başlangıç bölümü olan “çekum” da yerleşen...

TENYAZ

TENYAZ: Tenyaz’/Tenya sajinata” ve “Tenya solyum” adlı bağırsak solucanlarının insanın inceb ağırşaklarında parazitlenmesiyle gelişen incebağırsak bozuklukları ve bazı genel belirtilerle...

ASKARYAZ-ASCARİAZİS LUMBRİKOİDES

ASKARYAZ-ASCARİAZİS LUMBRİKOİDES: Dünyanın hemen her yöresinde, bu arada ülkemizde de çok sayıda insanda hastalık etkeni olan “Askarislumbrikoides” insanın ineebağırsağında parazitlenen...

IYARDIYAZ-GİARDİAZİS İNTESTİNALİS

IYARDIYAZ-GİARDİAZİS İNTESTİNALİS: Giyardiyaz, “Giardia intestinalis” adlı tek hücreli, kamçılı asalağın genellikle onikiparmak bağırsağına (duodenuma) yerleşmesiyle gelişen ve tropikal ülkelerde daha...

AMİP DİZANTERİ

AMİPÜ DİZANTERİ-ENTAMOEBİAZÎS HİS-TOLİTİKA-AMÖBYAZtAmöbyaz dünyanın her yöresinde görülebilen, belirti vermeyen taşıyıcılıktan, amipli dizanteriye dek çeşitli derecelerde bağırsak belirtilerine bazen de çeşitli...

LEKELİHUMMA-EPİDEMİK TİFÜS

LEKELİHUMMA-EPİDEMİK TİFÜS: Lekeli-hummanın etkeni olan “Riketsia provazeki”, bitler aracılığıyla insanlara bulaşır. Lekelihumma başağrısı, ateş yükselmesiyle başlayıp deride yaygın dökmelere yol...

BASİLLİ DİZANTERİ

BASİLLİ DİZANTERİ: Basilli dizanteri kanlı, mukuslu, cerahatli ishaller, karın ağrısı, ıkınma, ateş yükselmesiyle seyreden bir bulaşıcı hastalıktır. Hastalık etkeni dört...

ŞARBON-KARA ÇIBAN-ÇOBAN ÇIBANI-ANTRAKS

ŞARBON-KARA ÇIBAN-ÇOBAN ÇIBANI-ANTRAKS: Şarbon “Basilus antrasis” adlı bakterinin yol açtığı, genellikle evcil ya da yabani hayvanlarda görülen ve insanlara bu...

VEBA-PLAGUE

VEBA-PLAGUE; Veba. eskiden “Pastörella pestis” bugün “Yersinia pestis” diye adlandırılan bir bakterinin insanlara bulaşıp onların özellikle lenf bezlerinde yerleşmesiyle gelişen...

GAZLI GANGREN

GAZLI GANGREN: Gazlı gangren çeşitli biçimlerde gelişen yaralardaki ölü gangrenleşmiş dokulara yaralanma sırasında bulaşan, genellikle klostridium cinsinden olan, havasız ortamlarda...

BOTULİZM

BOTULİZM: “Klostridium botulinum” adlı bakterinin ürettiği “Botulin” adlı zehir bulunan besinleri yiyen insanlarda gelişen ve felçlere yol açan zehirlenme tablosuna...

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »
Yandex.Metrica