Böbrekler ve İdrar Yolları Hastalıkları

BÖBREKLERİN İŞLEVİ

BÖBREKLERİN İŞLEVİ: Böbrekler kanın süzülüp, bu süzüntüden idrarın hazırlandığı organlardır. Böbreklere bir dakika içinde gelmekte olan atardamar kanının miktarı yaklaşık...

İDRAR KESESİNİN MİKROSKOBİK YAPISI

İDRAR KESESİNİN MİKROSKOBİK YAPISI: İdrar kesesinin yapısı, üreterin yapısına benzemektedir. En dışta adventisia seroza tabakası, bunun altında kas tabakası, bunun...

ÜRETERLERİN MİKROSKOBİK YAPISI

ÜRETERLERİN MİKROSKOBİK YAPISI: 25-30 cm uzunluğunda olan ve böbrek pelvisine boşaltılan idrarı, idrar kesesine taşımakla görevli olan üreterlerin duvarı, üç...

BÖBREĞİN KAN DAMARLARI

BÖBREĞİN KAN DAMARLARI; Böbrekler, atardamar kanını “Arteria renalis” denilen ve karın aortasından kaynaklanan bir atardamardan almaktadırlar. Arteria renalis böbrek hilusu-na...

BÖBREK TÜPLERİ

BÖBREK TÜPLERİ: Her bir böbrek tüpü Bowman kapsülünden doğduktan sonra, toplayıcı tüplere kadar ulaşıncaya dek şu bölümlerden kurulurlar: 1) Proksimal...

BOWMAN KAPSÜLÜ

BOWMAN KAPSÜLÜ: Bowman kapsülü, aslında böbrek tüplerinin merkezi glomerülü, yani kılcal damar yumağını dışardan sarmakta olan uzantısıdır. Bowman kapsülünün iki...

MERKEZİ GLOMERÜL

MERKEZİ GLOMERÜL: Merkezi glomerül, özel bir kılcal damar yumağıdır. Glomerüle gelen bir “Getirici atardamar” çok sayıda kılcal damarlara bölünerek, merkezi...

BÖBREĞİN MİKROSKOBİK YAPISI

BÖBREĞİN MİKROSKOBİK YAPISI:Böbrek mikroskobik olarak incelendiğinde, idrar ileten tüpler, bunlar arasındaki bağdokusu ve bunun içinde ilerleyen damar, sinir ve lenf...

BÖBREKLERİN KABA İÇ YAPISI

BÖBREKLERİN KABA İÇ YAPISI: Böbrekler enlemesine üst kutuptan alt kutuba kesilip incelendiğinde başlıca iki bölümden oluştukları görülür. Bunlardan ortada, böbreğin...

İDRAR KESESİ (VEZİKA ÜRİNARİS) (MESANE)

İDRAR KESESİ (VEZİKA ÜRİNARİS) (MESANE): İdrar kesesi, böbrekler tarafından hazırlanan idrarın dışarı atılmadan önce birikti-rildiğibir kesedir. İdrar kesesinde 400 mi....

PELVİS RENALİS VE ÜRETER

PELVİS RENALİS VE ÜRETER: Böbreklerde hazırlanan idrarın, idrar kesesine nakledilmesi gerekmektedir. Bu nakil işlemini pelvis renalis ve bunun uzantısı olan...

BÖBREĞİN ZARLARI

BÖBREĞİN ZARLARI: Her iki böbrek de ikişer zarla kaplıdır. Bunlardan içte olanına Kadavrada böbrekler “Böbrek kapsülü” dışta olanına ise “Böbrek...

BÖBREKLER

BÖBREKLER: Böbrekler karın boşluğunda, omurganın sağ ve solunda yerleşmiş olan bir çift organdır. Böbreklerin üst uçları 12. sırt omuru hizasında...

« Önceki Sayfa
Yandex.Metrica