Bağırsak Hastalıkları

Ülserli Kolit

ÜLSERLİ KOLİT:Ülserli kolit özellikle kalınbağırsağın son bölümleri olan sigmoit alt, düzbağırsağm (rektum) üst kısmını içeren bölgede çok sayıda yüzeysel ül-serleşmeyle...

Amipli Dizanteri

Yalnız tropikal ülkelerde görülen K öbür dizanterilerden farklı olarak amipli dizanteri ılıman iklim kuşağında daha yaygmdır. Temelde hemen her yere...

BAĞIRSAK KANSERİNİN HABERCİSİ AĞIZ BELİRTİLERİ

BAĞIRSAK KANSERİNİN HABERCİSİ AĞIZ BELİRTİLERİ: Bazı hastalıklarda ağız ve çevresi değişiklikler bağırsak kanserinin habercisi olabilir. Çene ve yüz kemiklerinde osteom...

KALINBAĞIRSAK DİVERTİKÜLÜ

KALINBAĞIRSAK DİVERTİKÜLÜ Divertiküller bağırsak duvarının di­rencinin azalması sonucunda dışan doğru fırlayan keseciklerdir. Çoğunluk­la bezelye büyüklüğündedirler ve he­men her zaman çok...

KALINBAĞIRSAK KANSERİNDE KALITSAL ETKENİN ÖNEMİ

Kalıtsal etken önemli midir? Ailelerinde düzbağırsak-kalınbağırsak kanserine rastlanmış olan bazı genç has­talarda, şimdiye kadar özel bir kalıtsal etken saptanamamıştır. Ayrıca...

KALINBAĞIRSAK KANSERİNE HANGİ BESİNLER NEDEN OLUR

Kolesterol bakımından zengin beslenme kalınbağırsak kanserine ortam hazırlar mı? İnsanlarda bağırsak kanserinin başlıca nedeni sanayileşmiş kentlerin kirli çevre koşullandır. Hastalığa...

BAĞIRSAK TIKANMASI OLAN HASTALARDA BESLENME

Bağırsak tıkanması olan hastalar nasıl beslenmelidir? Bağırsak tıkanması olan hasta kesinlikle aç bırakılmalı, hiç yemek yememeli­dir.

BAĞIRSAK TIKANMASINDA HANGİ KAN TAHLİLİ YAPILIR

Hangi kan tahlilleri istenir ve anlamlan nedir? En yararlı kan tahlilleri şunlardır; Kanın yoğunluğunu gösteren hematokrit de­ğeri, kanda sodyum, potasyum...

BAĞIRSAK TIKANMASI NA HANGİ İNCELEME YÖNTEMLERİ YARDIMCIDIR?

Bağırsak tıkanması tanısına hangi inceleme yöntemleri yardımcı olur? Bağırsak tıkanmasında tanıya götürücü en Önemli inceleme karnın, doğrudan ve ayakta ön...

BAĞIRSAK TIKANMASI

BAĞIRSAK TIKANMASI:Bağırsak tıkanması, dışkının bağır­sak kanalında ilerlemesinin tam ve kalı­cı olarak engellenmesiyle ortaya çıkan bir hastalık tablosudur. Sonuçlan çok ağır...

BAĞIRSAK ASALAĞI HASTALIKLARI

BAĞIRSAK ASALAĞI HASTALIKLARI Bağırsak asalağı hastalıkları tıp di-ide daha çok parazitoz adıyla tanınır, Bu hastalıklara yol açan asalaklar ge­nellikle dışkı-ağız...

Bunaltılı insanlarda bağırsak bozuklukları daha mı kolay gelişir?

Bunaltılı insanlarda bağırsak bozuklukları daha mı kolay gelişir?Huzursuz ve duygusal dünyaları karmaşık İnsanlarda bu tip bozukluk­lar daha çok görülür. Sık...

Yandex.Metrica