Akciğer Hastalıkları

Akciğer Kanseri

Bu kanser türü tedavi imkanları çok sınırlı olan ve bundan dolayı teşhisten sonraki hayata devam beklentisi günümüzde bile 5 yılı...

Zatürre

ZATÜRREE (ZATÜRE) NEDİR HAKKINDA BİLGİ Pnömoni adıyla da tanınan zatürre, hava keseciklerinin (alveol) kılcal da­marlardan sızan sıvıyla dolması sonucu oltaya...

Akciğer Apsesi

AKCİĞER APSESİ: Akciğerde herhangi bir bölgede gelişen bir iltihabın o bölgedeki akciğer dokusunu öldürmesi sonucu akciğer apsesi oluşur. Apsenin çevresindeki...

Akciğerler

Omurgalılarda göğüs kafesi boşluğunda duran ve solunum işlevini gören ve genellikle iki bölümden meydana gelen önemli bir organdır. Bunlarla atmosferdeki...

PNÖMOKONYOZLAR

PNÖMOKONYOZLAR Pnömokonyozlar, mineral tozlarının solunum yoluyla uzun süre alınması so­nucunda bunların akciğerlerde birikme­siyle oluşur. Bu tozlar, özellikle bazı sanayi dallarında...

ALKOL BRONŞ-AKCİĞER HASTALIĞINA ETKİSİ NEDİR?

Alkol bronş-akciğer hastalıklarına olan yatkınlığı artırır mı? Alkolün kuşkusuz böyle bir etkisi vardır. Bu etki hem doğrudan solu­num reflekslerini, hem...

AKCİĞERE GİREN HAVANIN ÖZELLİĞİ NASIL OLMALIDIR?

Solunumla akciğere giren havanın özelliği nasıl olmalıdır? Hava bileşiminin Önemi özellikle solunum yolu hastalıklarında ve alerjik durumlarda iyice ortaya çıkar....

Akciğerlerin Genel Özellikleri Nelerdir?

Akciğerlerin genel özellikleri nelerdir? İnsanların göğüs boşluğunda biri sağa, öbürü sola yerleşmiş iki akci­ğer vardır. Bunların üstünü akciğer zarı (plevra)...

BRONŞ-AKCİGER İLTİHABI (BRONKOPNÖMONİ)

BRONŞ-AKCİGER İLTİHABI (BRONKOPNÖMONİ) Bronşlar solunan havayı soluk bo-nısımdan akciğerlere taşıyan, dallan-dıkça incelerek bronşiyollere dönüşen ve sonunda sayısız hava kesecikleri­ne (alveol)...

Solunum Güçlüğü

Akciğer hastalıklarında, solunum güçlüğünün anlamı nedir? Solunum güçlüğü ya da nefes darlığı, akciğer işlevlerinin ileri derecede bozul­masının bir ifadesidir ve...

Akciğer Zarına Hava Girmesi

Eskiden bütün olgular doğrudan doğruya vereme bağlanırken günümüzde vere­min bazı durumlarda ve dolaylı bir rol oynadığı düşünülmektedir. Sert bağdoku ve...

Akciğer Zarı İltihabı

Akciğer zarı iltihabı genellikle akciğerde verem, emboli ya da apse gibi bir enfeksiyon süreci sonucunda gelişir.Akciğer zarı iltihabının en kesin...

Akciğer Embolisi

Akciğer embolisinin üç değişik tipi: A. Büyük bir pıhtının akciğer atardamarını tıkaması. B. Birçok küçük pıhtı parçasının akciğer atardamarını ve...

Akciğer Atardamarı Kapağı Darlığı

Bu gelişim bozukluğunda, kanın sağ karıncıktan akciğer atardamarına geçme­sini bütünüyle engelleyen tam bir tıkanıklık söz konusudur; karıncıklar arası bölme ise...

Yandex.Metrica