Ağız Hastalıkları

Diş Anomalileri

DİŞ ANOMALİLERİ: Dişlerin biçim, büyüklük, sayı ve yapısal bozukluklarıdır. Bazıları kalıtımla geçer, bir bölümünün nedeni bilinmemektedir. Başka bir grup diş...

Ağız Boşluğu

AĞİZ BOŞLUĞU: Dudakların ve yanakların içyüzüyle dişlerin dış yüzleri arasında kalan oluk biçimindeki boşluğa “vestibulum oris” denir. Önde dişler, arkada...

ÇENE KEMİĞİ TÜMÖRLERİ

ÇENE KEMİĞİ TÜMÖRLERİ: Bunların bir bölümü diş dokularıyla ilgilidir ve “odontojen tümör”adını alır;en sık rastlanılanı .ameloblastoma (adamantinoma) dır. Öteki kemiklerde...

İÇENE KESİTLERİ

İÇENE KESİTLERİ: Çene kemiklerinin sık görülen hast alıklar ındandır. Bir bölümüdişlerin gelişimiyle ilgilidir, bunlara odontojen kist denir. Bir grup da...

OBTURATÖR VE EPİTEZ

OBTURATÖR VE EPİTEZ: Çene ve yüz bölgesindeki bir kanser nedeniyle ağır ameliyatlar sonucu büyük doku kayıplarına uğrayan kişilerde uygulanan protezlerdir....

DİŞ TAŞLARI

DİŞ TAŞLARI: Dişetiyle diş arasında oluşan kireçlenmelerdir. Oluştuktan sonra temizlenmesi güçtür, ancak bir dişhekimi yapabilir. Diştaşları, dişeti hastalıklarının ve diş...

BAĞIRSAK KANSERİNİN HABERCİSİ AĞIZ BELİRTİLERİ

BAĞIRSAK KANSERİNİN HABERCİSİ AĞIZ BELİRTİLERİ: Bazı hastalıklarda ağız ve çevresi değişiklikler bağırsak kanserinin habercisi olabilir. Çene ve yüz kemiklerinde osteom...

FLUOR VE ÇÜRÜKTEN KORUNMADA FLOR UYGULANMASI

FLUOR VE ÇÜRÜKTEN KORUNMADA FLOR UYGULANMASI: Fluor kemiklerin ve dişlerin gelişiminde etkili bir eser elementtir. Fazla alındığında böbreklerle atılır. Çok...

BAKTERİ PLAĞI

BAKTERİ PLAĞI: Dişlerin tükürük akımı, dil, dudak, yanak tarafından mekanik olarak temizle-nemeyen yerlerinde oluşan sarı beyaz gri renkli birikmelerdir. Besin...

PİYORE

PİYORE:Piyore adı Eski Yunanca’da irin an­lamına gelen pûon ve dökülme anlamı­na gelen reo sözcüklerinden türetilmiş­tir. Tek bir hastalığın değil, diş...

DİŞ GRANÜLOMU

DİŞ GRANÜLOMU Diş kökünün hemen altında, bağdo-kudan bir kapsülle çevrili olarak geli­şen kütleye diş granülomu denir. Bu kütlenin bir savunma...

DİŞ ÇÜRÜMESİ

DİŞ ÇÜRÜMESİ:Diş çürüğü günümüzün belki de en yaygın hastalığıdır. Toplam nüfusun yüzde” 90′ında görülür. Bu yaygınlığıyla yalnız kişilere değil toplumsal...

Pamukçuk Hastalığı

Yunan dilinde itiş “ilti­hap”, stoma “ağız” demektir. Stomatit genel anlamıy­la ağızda bulunan bütün iltihap türlerini içerir. Daha özel anlamıyla da...

« Önceki Sayfa
Yandex.Metrica