Biyokimya

Genotip

GENOTİP Herhangi bir organizmanın genlerinin tamamına genotip adı verilir. Bir insanın kromozomlarındaki genlerin tümü, o insanın kalıtsal tipini yani genotipini...

Proteinler ve Protein Yapısı

Hücre içerisinde bol olarak bulunan ve hücrenin kuru ağırlığının % 50’sini oluşturan organik moleküler proteinlerdir. Tümünde karbon, hidrojen, azot ve...

Nükleotitler

NÜKLEOTİTLER: Nükleotitler çok çeşitli biyokimyasal süreçlerde yer alan, düşük moleküler ağırlıklı hücre içi moleküllerdir. Bilinen en önemli özellikleri pürin ve...

Potasyum

POTASYUM: Potasyum (K hücreler içinde bulunan katyon madenlerin en başında yer alır. Hücre dışı sıvılarda en çok sodyum, hücre içinde...

İdrar Analizi

İDRAR ANALİZİ: İdrar içerisinde erimiş ya da süspansiyon halinde bulunan birçok maddeyi organizmadan uzaklaştıran bir sıvıdır. İdrarın yapısıda; 1) Su...

Üre

ÜRE: Protein metabolizmasının son ürünü olarak karaciğerde oluşur ve idrarla atılır. Se­rumdaki normal değeri % 20 – 40 mg kadardır....

Glikoz ve İnsülin

İNSÜLİN VE GLİKOZ: İnsan organizması için çok önemli olan maddelerden biri de “Glikoz”dur. Bilindiği gibi, glikoz bir karbonhidrattır ve vücutta...

Amilaz

AMİLAZ: Amilaz, nişastayı, glikojeni ve dekstrinleri hidrolize eden pankreas ve tükürük bezlerinden salgılanan bir enzimdir. Serumdaki normal değerleri 8-16 Wohlgemuth...

Kalsiyum

KALSİYUM: Organizmada öteki zorunlu mi­nerallere oranla en fazla kalsiyum bulunur. 70 kg’lık bir vücudun 1.2 kg’ı kalsiyumdur. Bu raka­mın %...

Porfirinler

PORFİRİNLER: Dört tane pirol halkasının metilen köprüleriyle birleşerek oluşturdukları halkalı yapılardır. Örneğin hemoglobin yapısında yer alan demir iyonu ile birleşmiş...

Hormonlar

HORMONLAR: Endokrin bezlerden salgıla­narak kana karışan ve oradan çeşitli hedef organ­lara taşınan hormonlar etki yörelerinde çeşitli metabolik olaylara yön verirler....

Enzimler

ENZİMLER: Enzimler çok geniş kapsamlı vı en üst düzeyde özelleşmiş protein molekülleridiı Biyokimya tarihinde yapılan araştırmaları Önemli bir bölümünü enzim...

Aminoasitlerin Bağırsaktan Emilimi

AMİNOASİTLERİN BAĞIRSAKTAN EMİLİMİ: Proteinlerin sindirilmeleri sonucunda ortaya çıkan aminoasitler hızlı bir biçimde emilirler. Radyoaktif azotla işaretli proteinlerin alımından 15 daKka...

Glikoliz

GLİKOLİZ: Anaerobik (oksijensiz) ortamda glikozun pirüvikasit üzerinden laktikaside yıkıl­ması olayıdır. Glikoz bu yolla yıkılarak 2 ATP’lik kimyasal enerji oluşturmaktadır. Glikolizin...

TRİGLİSERİTLER

TRİGLİSERİTLER:Besinlerdeki yağların olduğu kadar vücut yağlarının da en büyük bölümünü oluştururlar. Normalde, besinlerdeki yağların % 95 kadarı sindirilir ve emilir....

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »
Yandex.Metrica