Biyokimya

Ürik Asit

Kanda ürik asit miktarının belirlenmesinde, nükleik asitlerin ve hücre metabolizmasının incelenmesinde yararlı bir laboratuvar testidir. Vücutta ürik asit yapımı, bazı...

Sodyum

SODYUM: “Sodyum” (Na) hücre dışındaki katyonlar arasında en çok bulunan madendir. Sodyum vücudun asit-baz dengesinin ayarlanmasında etkili olduğu gibi, organizmadaki...

Karbon

Karbon, periyodik çizelgenin IV. grubunda yer alan ametal element (simgesi C, atom sayısı 6, atom ağırlığı 12,01). îki allotropu (sert,...

Atom

Eskiden maddeyi oluşturan küçük, bölünemez, homojen tanecikler olarak ta­nımlanırdı (Atomizm). 20. yüzyılın bilimi ise atomu nisbeten dayanıklı bir madde paketi...

Alisiklik Bileşikler

Alisiklik bileşikler, halkalı olmaları, yani benzen halkası bulunmayan bir ya da çok karbon atomu halkası taşımaları dışında alifatik bileşiklere benzeyen...

Alifatik Bileşikler

Alifatik bileşikler, bir karbon atomları halkası bulunmayan, dolayısıyla aromatik ve alisiklik bileşikleri tamamlayan organik bileşikleri belirten kimya terimi. Alifatik bileşikler,...

Hidrokarbonlar

Hidrokarbonlar, yalnızca karbon ve hidrojen içeren bileşikleri belirten kimya terimi. Aromatik bileşikler, alifatik bileşikler ya da alisikler bileşikler diye sınıflandırılan...

Karbonatlar

Karbonatlar, CO,2″ iyonu içeren baz özellikli bileşikleri belirten kimya terimi. Oksitlerin karbondioksitle tepkimesiyle oluşan karbonatlar, güçlü asitlere katıldıklarında karbon dioksit...

Organik Kimya

Organik kimya, en çok sayıda bileşik veren element olan karbonun (bilinen kimyasal bileşiklerin % 90′ından çoğu karbon içerir) bileşiklerini inceleyen...

Tuzluluk Oranı

Tuzluluk oranı, deniz suyundaki, sodyum klorür ve magnezyum klorür gibi çözünmüş tuzların oranını belirten terim. Genellikle %o 35 olan tuzluluk...

Uranyum

Uranyum, aktinitier sınıfından yoğun, beyaz renkli element (simgesi U, atom sayısı 92, atom ağırlığı 238,03). Uzun sürede kurşuna bozunan radyoaktif...

Turba

Turba, yarı kömürleşmiş bitki kalıntılarının sıkışmasından oluşan, koyu kahverengi hafif, katı yakıt. Kömürün oluşumundaki ilk evrelerden biri olan turba, çok...

Tuzlar

Tuzlar, bir asit ile bazın eşdeğer miktarları arasındaki tepkimeyle oluşan kimyasal bileşikleri belirten terim. Tuzların bazıları farklı yollarla de elde...

Kimyasal Analiz

Kalitatif analizde klasik yöntemler, mad­delerin karakteristik reaksiyonlarından fay­dalanır. Ön incelemeden (gözle muayene, ısıtma ve alev testi)’ sonra çeşitli iyonları standart...

Zeolitler

Zeolitler, sodyum, potasyum, kalsiyum ve baryum alüminosilikatlarından kurulu mineral grubunu belirten kimya terimi, özellikle volkanik kayalarda rastlanan zeolitler eksi yüklü,...

Sonraki Sayfa »
Yandex.Metrica