AMNİYOSKOPİ

AMNİYOSKOPİ
Dölyolundan girerek dölyatağı ağzma yerleştirilen amniyoskop adlı optik sis­temle amniyos sıvısı gözle görülebilir. Bu incelemeye doğum olayının yeni başladığı durumlarda ya da gebeliğin son dönemlerinde dölütün durumunu değerlendirmek ve dölütü uyandırmak amacıyla başvurulur. Dölyolundan so­kulan parmakla dölyatağı ağzının açık­lığı belirlendikten sonra, muayene eden parmağın rehberliğiyle dölyatağı ağzı­na, açıklığa uygun bir metal boru yer­leştirilir. Ucuna bir ışık kaynağı takılan metal borudan henüz açılmamış olan su kesesinin içindeki sıvının rengine bakı­lır ve dölütün sıkıntıda olup olmadığı değerlendirilir. Normalde açık renkli olan sıvı, dölüt oksijen sıkıntısı çekti­ğinde koyu bir renk alır.
Amniyon renginin koyulaşmasının nedeni, dölütün bağırsak içeriğini sıvı­ya boşaltmasıdır. Mekonyum denen bu bağırsak içeriği normalde doğumdan sonra boşaltılır. Ama dölütün oksijen sıkıntısı varsa, vagus sinirinin uyarısıy­la doğumdan önce bağırsaklardan dışa­rıya çıkar. Mekonyumun rengi koyu ye­şildir. Amniyon sıvısında mekonyum de olabilir. Ama amniyon sıvısında me­konyum bulunması genellikle anormal olarak kabul edilir ve dölüt açısından tehlikeli bir durumu gösterir.
Anne ve dölüt arasında kan uyuş­mazlığının bulunduğu durumlarda, par­çalanan dölüt alyuvarlarından çıkan bi-lirübin, amniyon sıvışma sarımsı bir renk verir. Bilirubin miktarı, başka bir deyişle alyuvar yıkımı ne kadar fazlay­sa renk o kadar koyulaşır.
Amniyoskopide kırmızı bir sıvı belir­lenmesi genellikle dölütün öldüğünü ve hücrelerinin yavaş yavaş amniyon sıvısı­na döküldüğünü gösterir. Sıvının azaldı­ğının ve buna bağlı olarak zarların bebe­ğin başına yapıştığının görülmesi doğu­mun geciktiğinin göstergesi olabilir.
Çünkü amniyon sıvısı miktarı gebeli­ğin 38. haftasından sonra azalmaya baş­lar.
Amniyoskopide elde edilen bulgular tek basma tanıya götüremez. Bunların klinik bulgular ve başka inceleme yön­temleriyle birlikte değerlendirilmesiyle dölütün durumu hakkında fikir yürütü­lebilir.
Örneğin amniyoskopide yeşil renk gibi bir pozitif bulgu saptandığında, başka bulgular da oksijen sıkıntısını desteklemiyorsa, gebeliği sonlandırmak yerine gebeyi yakından izlemek gere­kir. Bütün bulgular döîütün tehlikede olduğu yönündeyse, bu durumda dölütü doğurtarak doğum sonrası ilkyardım önlemlerine başvurulur.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yandex.Metrica